Taraflardan Biri Anlaşmalı Boşanma Duruşmasına Gelmezse Ne Olur? Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların her ikisinin de duruşmaya katılması gerekmektedir. Ancak taraflardan biri duruşmaya gelmezse, boşanma süreci sekteye uğrar ve duruşma ertelenebilir. Özellikle anlaşmalı boşanmada, taraflar arasında varılan mutabakatın sağlıklı bir şekilde mahkeme huzurunda ifade edilmesi önemlidir. Aksi takdirde, mahkeme süreci uzayabilir ve hatta çekişmeli boşanma davasına dönüşebilir. Dolayısıyla, anlaşmalı boşanmanın hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için her iki tarafın da duruşmaya katılımı büyük önem taşır.

Taraflardan Biri Anlaşmalı Boşanma Duruşmasına Gelmezse Ne Olur?

Anlaşmalı boşanma davalarında, tarafların her ikisi de belirlenen duruşmaya katılmak zorundadır. Bu tür davalarda, eşlerin uzlaşarak boşanmak istediklerini beyan etmeleri gereklidir. Peki, taraflardan biri anlaşmalı boşanma duruşmasına gelmezse ne olur?

İşte anlaşmalı boşanma duruşmasına katılmamanın sonuçları:

 • Duruşmanın Ertelenmesi: Taraflardan biri duruşmaya gelmezse, hâkim duruşmayı başka bir tarihe erteleyebilir. Eşin katılmama sebebi göz önünde bulundurularak bu karar verilir. Ancak, tekrar ediyorsanız sık sorunlar çıkabilir.


 • Davanın Düşmesi: Eğer taraflardan biri duruşmaya gelmezse ve mazeret bildirilmezse, dava düşme riski taşır. Bu durumda, davayı yeniden açmak gerekecektir ve süreç baştan başlayacaktır.


 • Çekişmeli Boşanmaya Dönüş: Katılmayan tarafın durumu sürekli hale gelirse, anlaşmalı boşanma çekişmeli boşanmaya dönüşebilir. Çekişmeli boşanmalar daha uzun süreçler ve daha karmaşık hukuki işlemler gerektirir.


Anlaşmalı boşanma sürecinin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için her iki tarafın da duruşmaya katılımı büyük önem taşır. Unutulmamalıdır ki, anlaşmalı boşanma davalarında en önemli unsur tarafların uzlaşması ve bunu mahkeme önünde ifade etmeleridir. Bu yüzden duruşmalara katılım konusunda hassas olunmalıdır.

Özetle:

 • Taraflardan birinin gelmemesi duruşmanın ertelenmesine veya davanın düşmesine sebep olabilir.
 • Tekrarlanan devamsızlıklar anlaşmalı boşanmayı çekişmeli boşanmaya dönüştürebilir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Davalı Mahkemeye Gelmezse

Çekişmeli boşanma davalarında tarafların duruşmaya katılımı büyük önem taşır. Peki, davalı taraf mahkemeye gelmezse ne olur? İşte bu durumda yaşanabilecek bazı olasılıklar:

 • Gıyaben Yargılama: Davalı taraf, duruşmaya gelmediği takdirde mahkeme, davalı hakkında gıyaben yargılama yapabilir. Gıyaben yargılama, davalı yokken gerçekleştirilen yargı sürecidir ve genellikle davacı lehine sonuçlanır.


 • Tedbir Kararlarının Devamı: Mahkeme, davalı tarafın gelmemesi durumunda daha önce alınmış olan tedbir kararlarını sürdürebilir. Özellikle nafaka, velayet ve mal paylaşımı gibi konularda tedbir kararları geçerli olmaya devam eder.


 • Mahkeme Kararı: Davalı tarafın duruşmaya gelmemesi, haklarını kaybetmesine neden olabilir. Mahkeme, davacı tarafın sunduğu kanıtları dikkate alarak karar verebilir ve bu genellikle davacı tarafın lehine olur.


 • İkinci Duruşma: Bazı durumlarda mahkeme, davalıya bir şans daha verebilir ve yeni bir duruşma tarihi belirleyebilir. Bu, davalının kendini savunabilmesi için verilen ek bir fırsattır. Ancak bu durumda bile davalı duruşmaya katılmazsa, mahkeme ilk duruşmada olduğu gibi karar alabilir.


Çekişmeli boşanma davalarında tarafların aktif olarak sürece dahil olmaları, haklarını koruma açısından büyük önem taşıyor. Davalı tarafın duruşmaya katılmaması, genellikle davacı lehine sonuçlanan kararlarla neticelenir. Bu nedenle, her iki tarafın da duruşmalara özenle katılması ve gerekli savunmalarını yapmaları önerilir. Bu nedenle alanında uzman bir Balıkesir çekişmeli boşanma avukatı yardımı almalısınız.

Davalı Duruşmaya Gelmezse Ne Olur?

Çekişmeli boşanma davalarında davalının duruşmaya katılmaması sıkça rastlanan bir durumdur. Davalı, duruşmaya gelmediğinde mahkemede aşağıdaki adımlar izlenir:

 • İlk İnceleme: Mahkeme, davalının duruşmaya katılmama nedenini değerlendirir. Bu aşamada davalıya mazeret sunma hakkı tanınır. Eğer geçerli bir mazeret bildirilirse duruşma ertelenebilir. • Zorla Getirme Kararı: Davalı, hiçbir geçerli neden göstermeksizin duruşmaya katılmazsa, mahkeme zorla getirilmesi için karar verebilir. Bu durumda, emniyet güçleri devreye girer ve davalı duruşmaya zorla getirilebilir. • Davanın Tek Taraflı Yürütülmesi: Davalı, mahkemeye hiç gelmezse veya sürekli mazeret bildirip duruşmalara katılmazsa, dava tek taraflı olarak yürütülür. Mahkeme, davacının verdiği deliller ve beyanlar üzerinden karar verir. • Gayri Re’sen Karar: Davalı, kendisini savunma hakkını kullanmaz ve duruşmaya katılmamayı sürdürürse, mahkeme davacının talepleri doğrultusunda gayri re’sen karar verebilir. Bu durumda, davalının haklarını savunma fırsatı kaybolmuş olur.


En önemli noktalardan biri, davalının duruşmalara katılmaması, boşanma sürecini olumsuz etkilemekle kalmaz, aynı zamanda kendi aleyhine sonuçlanabilecek kararların verilmesine sebep olabilir. Dolayısıyla, davalı olarak davet edildiğiniz duruşmalara katılmak, haklarınızı koruyabilmeniz adına kritik bir öneme sahiptir.

Son olarak, unutmayın ki:

 • Mahkemeler, doğruluk ve adaleti sağlamak için her iki tarafın da dinlenmesini önemser.
 • Davalının duruşmaya katılmaması durumunda, davacı tarafın sunduğu delil ve beyanlar büyük önem kazanır.

Bu nedenle, davalının duruşmaya katılma sorumluluğunu ihmal etmemesi gerekmektedir.

Katılmama Durumunda Yeniden Duruşma Belirlenir mi?

Anlaşmalı boşanma sürecinde taraflardan birinin duruşmaya katılmaması, davanın seyrini önemli ölçüde etkiler. Peki, bu durumda yeniden duruşma belirlenir mi? Cevap, duruma ve mahkemenin takdirine bağlı olarak değişebilir. İşte bazı olası senaryolar:

 • Taraflardan birinin geçerli bir mazereti varsa: Mahkeme, tarafın geçerli bir sebep göstermesi durumunda duruşmayı erteleyebilir. Bu durumda, yeniden bir duruşma tarihi belirlenir.
 • Taraflardan biri duruşmaya kasıtlı olarak katılmıyorsa: Eğer taraflardan biri kasıtlı olarak duruşmaya katılmıyorsa ve bu durum belgelerle kanıtlanabilirse, mahkeme davayı anlaşmalı boşanma olmaktan çıkarabilir ve çekişmeli boşanma olarak devam ettirebilir.
 • Mazeretin geçersiz kabul edilmesi: Mahkeme, tarafın sunduğu mazereti geçersiz bulursa, duruşmaya katılmayan taraf aleyhine karar verebilir.

Özetle:

 • Geçerli mazeretle katılamama ➜ Yeni duruşma tarihi belirlenir.
 • Kasıtlı katılmama ➜ Anlaşmalı boşanma çekişmeli boşanmaya dönüştürülebilir.
 • Geçersiz mazeret ➜ Katılmayan taraf aleyhine karar verilebilir.

Bu nedenle, tarafların anlaşmalı boşanma duruşmalarına mutlaka katılması önem taşır. Yine de mahkemenin takdiri ve somut olayın koşulları burada belirleyici faktör olacaktır.

Taraflardan biri anlaşmalı boşanma duruşmasına gelmezse boşanma gerçekleşir mi?

Anlaşmalı boşanma davalarında her iki tarafın da duruşmaya katılması ve boşanma kararını onaylaması gerekir. Ancak, taraflardan biri duruşmaya katılmazsa, bu sürecin ilerlemesini etkiler. İşte bu durumda yaşanacak olası senaryolar:


 • Dava ertelenir: Taraflardan biri duruşmaya katılmadığında, hakim genelde duruşmayı erteler. Bu, taraflara ikinci bir şans tanır ve mağduriyetlerin önüne geçer. • Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaz: Anlaşmalı boşanma, tarafların karşılıklı olarak boşanmayı kabul etmesini gerektirir. Biri duruşmaya gelmediğinde, uzlaşma sağlanamadığı için anlaşmalı boşanma gerçekleşmez. • Çekişmeli boşanmaya dönüşebilir: Eğer taraflardan biri, anlaşmalı boşanma duruşmasına katılmakta ısrar ederse ve diğer taraf sürekli gelmezse, bu durum dava türünün değişmesine neden olabilir. Bu durumda çekişmeli boşanma davasına geçiş yapılabilir. Çekişmeli boşanma süreci ise daha uzun ve zorlu olabilir. • Mahkeme tarafından süre tanınabilir: Bazen mahkeme, taraflara belli bir süre tanır ve bu süre içinde duruşmaya katılmalarını bekler. Taraflar belirlenen süre içinde duruşmaya katılmazsa, dava düşer.


Sonuç olarak, taraflardan biri anlaşmalı boşanma duruşmasına katılmadığında, boşanmanın gerçekleşmesi mümkün olmaz. Bu durum dava sürecini uzatır ve yenilenmiş duruşma tarihleri belirlenir. Taraftarlara, mahkemeye gelmeme durumunda nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda bilgi verilmelidir.

Taraflardan Biri Duruşmaya Gelmezse Ne Tür İşlemler Yapılabilir?

Anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma süreçlerinde, taraflardan birinin duruşmaya katılmaması durumunda mahkemeler çeşitli işlemlerle süreci yönetir. Bu süreçlerin nasıl ilerleyeceği ve hangi işlemlerin yapılabileceği aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır:

 • Duruşma Ertelemesi: Mahkeme, özel bir sebep olmaksızın duruşmaya gelmeyen tarafın bulunmaması durumunda genellikle duruşmayı ileri bir tarihe erteler. Bu süreç, tekrar çağrı yapılmasını ve tarafın mahkemeye katılımını sağlamak amacı taşır.
 • Tek Taraflı Duruşma: Eğer mahkeme taraflardan birinin geçerli nedenlerle duruşmaya katılmadığını belirlerse, mevcut veriler ve tanık ifadeleri üzerine karar verme yetkisine sahiptir. Ancak bu durum çekişmeli boşanma davalarında daha yaygındır.
 • İade Edilen Çağrılar: Duruşmaya gelmeyen tarafa mahkeme tarafından yeni bir çağrı gönderilir. Bu çağrı, mahkeme tarafından belirlenen yeni duruşma tarihini bildirir ve katılımın zorunlu olduğunu vurgular.
 • Yoklukta Yargılama: Çekişmeli davalarda davalının ikametgah adresine yapılan tebligatlar iade edilirse, mahkeme yokluğunda yargılama yapabilir ve tarafın mazeret göstermemesi durumunda tek taraflı karar verebilir.

Mahkemenin yapacağı işlemler, davanın türüne, tarafların mazeretlerine ve hukuki sürecin gerekliliklerine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle, taraflardan biri duruşmaya katılamayacak durumda ise mutlaka mazeret bildirilmesi önemlidir. Mazeretin geçerli sayılması halinde, mahkeme yeni bir duruşma tarihi belirleyip tarafların hak kaybına uğramasını önleyebilir.