Miras payının üçüncü kişilere ve kardeşlere devri, süreci, gerekli evraklar ve tapu işlemleri hakkında bilgi veren kapsamlı rehber.Miras; ailemizden, atalarımızdan bizlere kalan en değerli varlıklar ve anılar zinciridir. Ancak bu mirasın yasal süreci, bazen karmaşık ve duygusal olabilir. Vefat eden bir yakınımızdan kalan miras payını yönetmek, devretmek ya da kabul etmek, doğru bilgi ve dikkat gerektiren bir işlemdir. Bu blog yazımızda, “Miras Payının Devri” sürecine, özellikle de üçüncü kişilere veya kardeşlere devirden, devir sözleşmelerinin nasıl yapıldığına, zamanaşımından tapu işlemlerine kadar birçok önemli noktayı ele alacağız. Siz okurlarımıza, miras payının devrini ne şekilde ve hangi evraklar ile gerçekleştirebileceğinize dair temel bilgiler sunarken, sürecin hukuki yönlerini de göz ardı etmeyeceğiz. Miras payının devriyle ilgili adım adım bilgi verdiğimiz bu rehberde, karşılaşabileceğiniz durumlar için pratik önerilerde bulunacağız.

Miras Payının Üçüncü Kişiye Devri

Miras payının üçüncü kişiye devri, miras bırakanın vefatı sonrasında mirasın sahiplenilmesi ve yönetilmesi sürecinde ortaya çıkabilecek bir durumdur. Bu işlem çeşitli nedenlerle, mirasçının kendi payını başka bir kişiye devretmek istemesi durumunda gerçekleştirilir. Özellikle, mirasçının ekonomik ihtiyaçlar ya da kişisel tercihler gibi çeşitli sebeplerle mirasını satması bu duruma örnek verilebilir.

Miras payı devri işlemi, resmi prosedürler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde yapılmak zorundadır. Miras payının üçüncü bir kişiye devredilmesi, mirasçıların rızası ve ilgili mevzuata uygun hareket etmek koşulu ile mümkündür. Bu sürecin düzgün işlemesi için resmi evrakların eksiksiz hazırlanması ve tarafların haklarının korunması önem taşır.

İlgili prosedürleri ve evrak hazırlıklarını içeren ayrıntıların yanı sıra, miras payını devir alacak kişinin de belirli şartları karşılaması gerekmektedir. Üçüncü kişiye devir durumunda, alıcı tarafın yasal zorunlulukları yerine getirmesi ve devir işleminin noter onayı ile tescil edilmesi esastır. Özellikle devir işlemine konu olacak mal varlığının değerinin, vergisel yükümlülüklerin ve devir bedelinin belirlenmesi, bu süreçte dikkat edilmesi gereken hususlardır.

Aşağıdaki tabloda, miras payının üçüncü kişiye devri sırasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktaları ve gereken adımları bulabilirsiniz:

AdımDetay
1. Vasiyetname ve Mirasçılık BelgesiMirasçıların kimliklerini ve haklarını belirleyen resmi evrakların hazırlanması.
2. Devir SözleşmesiDevr-i miras işleminin taraflar arasında yapılacak yazılı anlaşma ile belirlenmesi.
3. Noter OnayıDevir sözleşmesinin yasal geçerliliğinin noter tarafından onaylanarak tescil edilmesi.
4. Tapu Devri ve TesciliMiras konusu taşınmaz varlıkların tapu dairesinde devir ve tescil işlemlerinin yapılması.
5. Vergisel YükümlülüklerMirasın devri sırasında taşınan varlıklar için gereken vergi borçlarının hesaplanması ve ödenmesi.

Miras Payının Kardeşe Devri

Miras hukuku, ölen kişinin mirasının haleflerine geçişini düzenleyen hukuki kurallar bütünüdür. Bu kurallar arasında miras payının kardeşe devri de özel bir durum olarak karşımıza çıkar. Kardeşe devir işlemi, miras bırakanın diğer varisleri arasında anlaşmaya varıldığı takdirde veya yasal şartlar doğrultusunda gerçekleşebilir.

Mirasçının vefat etmesi halinde miras payının devri için yapılacak işlemler, Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla belirlenmiştir. Bu işlemlere başlarken mirasçının vefatıyla ilgili olarak ölüm belgesi, veraset ilamı gibi gerekli evrakların toplanması gerekmektedir.

Tapu daireleri ise miras payının devri işlemlerinde önemli rol oynar. Kardeşe devir işleminde, öncelikle tereke üzerinden hisse payının belirlenmesi ve miras bırakanın mal varlığına dair tüm bilgilerin resmi olarak tespiti gerekmektedir. Tüm varislerin rızası ve kanuni şartlar dahilinde, kardeşler arasında devir sözleşmesinin yapılması ve tapu değişikliğinin resmileştirilmesi gereken süreçler arasındadır.

İşte, miras payının kardeşe devri işlemi ile ilgili sürecin bazı adımları:

 • Miras bırakanın ölüm belgesinin temini,
 • Veraset ilamının çıkarılması ve mirasçılar arasında paylaşımın belirlenmesi,
 • Kardeşlere devir işlemi için gerekli olan sözleşmenin hazırlanması ve imzalanması,
 • Tapu sicilinde devire ilişkin değişikliklerin yapılması.
AdımİşlemNotlar
1. AdımÖlüm belgesinin alınmasıBu belge belediyelerden temin edilebilir.
2. AdımVeraset ilamının alınmasıBir avukat ile çalışmak süreci hızlandırabilir.
3. AdımDevir sözleşmesinin hazırlanmasıNoter onayı gerekebilir.
4. AdımTapu siciline işlenmesiİlgili tapu dairesine gidilmelidir.

Miras Payının Devri Sözleşmesi

Miras Payının Devri Sözleşmesi, miras bırakanın vefatından sonra mirasçıların kanuni veya atanmış miras paylarını başka bir kişiye devretmelerini sağlayan hukuki bir işlemdir. Bu devir işlemini gerçekleştirebilmek için bazı yasal prosedürlerin ve belirli evrakların hazırlanması gerekmektedir.

Miras Payının Devri İçin Gerekli Evraklar arasında, örneğin mirasçının kimlik belgesi, miras bırakanın ölüm belgesi, mirasın tespitine ilişkin veraset ilamı gibi önemli evraklar yer alır. Ayrıca, taraflar arasında yapılan sözleşmenin resmiyet kazanması için tapu dairesinde işlemlerin tamamlanması gerekebilir.

 • Miras Payının Kardeşe Devri durumunda, kardeşler arasında özel bir anlaşma yapılabilir ve bu anlaşma resmi evraklarla desteklenmelidir.
 • Miras Payının Üçüncü Kişiye Devri esnasında, mirasın kimlere devredileceği ve hangi şartlar altında devredileceği yasal sınırlar çerçevesinde net bir şekilde belirlenmelidir.
 • Miras Payının Devri Sözleşmesi Tapu ile ilgili işlemler sırasında, devredilen payın yasal miras paylarına uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Devir sözleşmesinin geçerliliği ve yasallığı açısından, sözleşmenin yapıldığı tarih itibariyle Miras Payının Devri Sözleşmesi Zamanaşımı sürelerine dikkat edilmelidir. Ayrıca, sözleşmenin yasal dayanaklarını ve tarafların haklarını koruyacak biçimde Miras Payının Devri Sözleşmesi Nasıl Yapılır ve Miras Payının Devri Nasıl Yapılır konularında profesyonel hukuki destek alınması önerilmektedir.

İşlemGerekli EvraklarYapılacak İşlem Yeri
Miras Payının DevriKimlik Belgesi, Ölüm Belgesi, Veraset İlamıTapu Dairesi veya Noter
Mirasın Kardeşe DevriAnlaşma Sözleşmesi, Mirasçıların Nüfus Kayıt ÖrnekleriNoter
Üçüncü Kişiye DevirMiras Paylaşım Anlaşması, Varislerin OnayıNoter veya Mahkeme

Miras Payının Devri Sözleşmesi Zamanaşımı

Miras payının devri sözleşmesi, belli koşullar altında miras bırakanın sağlığında ya da vefatından sonra mirasçılar arasında yapılabilen, mirasın hukuki geçişini düzenleyen bir sözleşme türüdür. Ancak bu tür sözleşmelere ilişkin zaman aşımı süreçleri de göz ardı edilmemelidir. Miras payının devri sözleşmelerinde zaman aşımının önemi, hukuki güvenlik ve tarafların haklarının korunması açısından büyük ölçüde belirleyicidir.

Zamanaşımı, genel anlamda, bir hakkın kullanılmasını belirli bir süre içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini ve bu süre geçtikten sonra hakkın kullanılamaz hale geleceğini ifade eder. Miras payının devri sözleşmesinde zamanaşımı süreçleri, mirasçıların hak iddialarını ne kadar süreyle ileri sürebileceğini gösterir. Türk Medeni Kanunu’nda mirasa ilişkin zamanaşımı süreleri çeşitli durumlar dikkate alınarak özel olarak belirlenmiştir.

Miras sözleşmesinin zamanaşımına uğrayabilmesi için sözleşmenin yapılmasından itibaren geçen sürenin önemi büyüktür. Eğer bir miras payı devri sözleşmesi yapılmışsa ve bu işlem noter huzurunda gerçekleşmişse, zamanaşımı süreci noter işlemi tarihinden itibaren başlar. Öte yandan, eğer bu devir sözleşmesi bir mahkeme kararı ile gerçekleşmişse, zamanaşımı süreci mahkeme kararının kesinleştiği tarih itibarıyla işlemeye başlar.

İşte bazı önemli bilgiler içeren bir tablo:

Sözleşme TürüNoter OnayıZamanaşımı Süresiİşlem Başlangıcını Etkileyen Faktörler
Miras Payının Devri SözleşmesiEvet10 YılNoter Tescil Tarihi
Mirasçılar Arası AnlaşmaHayır2 YılMahkeme Kararının Kesinleşme Tarihi

Yukarıda yer alan bilgiler ışığında, bir miras payının devri sözleşmesi gerçekleştirirken zamanaşımı sürelerine dikkat edilmesi olası hukuki sorunları ve mağduriyetleri engellemek açısından hayati önem taşımaktadır. Unutulmamalıdır ki, zamanaşımı süresi dolduğunda, miras sözleşmesinde belirtilen haklar kullanılamaz hale gelir ve bu durum sözleşmenin geçersiz olmasına yol açabilir.

Miras Payının Devri Sözleşmesi Tapu

Miras payının devri konusunda en kritik adımlardan birisi, tapu işlemlerinin doğru ve yasalara uygun şekilde yürütülmesidir. Merhumun mal varlığının dağılımı, mirasçılar arasında belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir. Mirasın intikali sırasında, miras payının üçüncü kişiye veya kardeşe devri gibi farklı durumlar ortaya çıkabilir. Miras payının devri için hazırlanması gereken devir sözleşmesi, taraflar arasında anlaşma sağlandığını ve hakların devredildiğini gösteren resmî bir belgedir. Bu belge ile birlikte tapu dairesine başvurulmalıdır.

Tapu sicil müdürlüğüne yapılacak başvurularda, devir sözleşmesi‘nin dışında gerekli evrakların eksiksiz bir şekilde sunulması zorunludur. Bunun için miras bırakan kişinin ölüm belgesi, varsa vasiyetname gibi belgeler ve tarafların kimlik bilgileri başta olmak üzere çeşitli evraklar gerekebilir. Miras payının devri sözleşmesi ve diğer evraklar tamamlandığında mirasın geçiş işlemi resmileşir ve yeni sahibinin adına tapu tescili yapılarak süreç sonlandırılır.

Tapu devrinde süreç zamanaşımı gibi faktörlere de tabii olabilir. Bu sebeple, her aşamasının hızlı ve dikkatli bir şekilde ele alınması, miras payının sorunsuz bir şekilde devredilebilmesi için çok önemlidir. Yasal süreçlerin ve prosedürlerin eksiksiz bir şekilde takip edilmesi gerekmekte olup, sürecin tüm aşamalarında profesyonel hukuki destek almak da yararlı olabilir.

İşte bir miras payının devri sözleşmesi‘nin tapu ile ilgili sıklıkla yer alan bazı evraklar ve detaylar:

 • Ölüm Belgesi
 • Mirasçı Belgesi
 • Yeminli Mirasçılar Beyanı
 • Devir Sözleşmesi

Bu belgeler, tapu devir işlemlerinin kanuni olarak yapılandırılmasında ve hukuki sorunların önlenmesinde kritik role sahiptir. Tam ve doğru bilgilerin verilmesi, sürecin hızlı ve güvenli bir biçimde tamamlanmasını sağlar.

BelgeAçıklama
Ölüm BelgesiMiras bırakanın vefat ettiğini resmi olarak belgeleyen evrak.
Mirasçı BelgesiMiras bırakanın mirasçılarının kim olduğunu gösteren hukuki belge.
Yeminli Mirasçılar BeyanıMirasçıların kendi aralarında paylaşım konusunda anlaştıklarını beyan eden evrak.
Devir SözleşmesiMiras payının devrini içeren ve tarafların mutabakatını resmiyete döken sözleşme.

Miras Payının Devri İçin Gerekli Evraklar

Miras payının devri işlemi, miras bırakan kişinin vefatının ardından mirasçıların, kendi aralarındaki veya üçüncü kişilerle yaptıkları anlaşmalarla miraslarını devretmeleri sürecidir. Bu süreç, çeşitli yasal prosedürlerle düzenlenmiştir ve belirli evrakların hazırlanması gerekmektedir. Miras payının devrine ilişkin sürecin hukuken geçerli ve sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için aşağıda sıralanan evrakların eksiksiz olarak temin edilmesi büyük önem taşır.

Bu belgeler genellikle şu şekilde sıralanabilir:

 • Vefat Eden Kişinin Ölüm Belgesi: Mirasçılardan birinin ölümünün resmi olarak tespit edilmesi ve bu bilginin devlet kayıtlarına işlenmesi için gereklidir.
 • Veraset İlamı: Mirasçıların miras bırakan kişinin malları üzerindeki haklarını kanıtlamalarını sağlayan resmi bir belgedir.
 • Tapu Kayıtları: Eğer miras konusu taşınmaz bir mal ise, ilgili taşınmazın tapu kaydı devir işlemleri için zorunludur.
 • Kimlik Belgesi: Tüm mirasçıların ve varsa devralacak kişinin kimlik bilgilerinin resmi işlemlerde teyit edilmesi gerekmektedir.

Miras devri işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için aşağıdaki tabloda eksiksiz bir şekilde yer alması gereken ek belgeler hakkında da bilgi bulabilirsiniz:

BelgeAçıklama
Miras SözleşmesiMirasçıların, miras paylarını devretmeye ilişkin yaptıkları ve noter tarafından onaylanmış resmi sözleşmedir.
Tapu Devir BelgesiMiras kapsamındaki taşınmazların devir işlemini gösteren ve tapu dairesince onaylanmış resmi belgedir.
Başvuru DilekçesiMiras payının devrinin yapılabilmesi için ilgili kamu kurumlarına sunulması gereken dilekçedir.

Miras Payının Devri Sözleşmesi Nerede Yapılır

Miras payının devri sözleşmesi, miras bırakanın vefatıyla birlikte mirasçıların mülkiyet haklarını düzenleyen ve devir işlemlerini resmiyete döken önemli bir hukuki işlemdir. Bu sözleşmenin yapılması gereken yerler, işlemin hukuki geçerliliği açısından büyük önem taşımaktadır. Türk hukukunda mirasçılar arasında yapılan miras payının devri işlemleri, bazı prosedürler dâhilinde gerçekleşir.

Miras payının devri sözleşmesi yapılırken, tarafların belirlenen yerlerde hazır bulunması ve gerekli olan bütün evrakların eksiksiz şekilde sunulması zorunludur. Sözleşmenin yapılabilmesi için mirasçıların tamamının veya kanuni temsilcilerinin katılımı esastır. Bu sözleşmeler genellikle noter bürolarında yapılır. Noter, sözleşmenin tüm taraflarının iradelerini açık bir şekilde beyan etmelerini sağlar ve işlemi yasal bir zemine oturtur.

Miras payının tapu ile devri söz konusu olduğunda ise, tarafların Tapu Sicil Müdürlüklerine başvurması gerekmektedir. Tapu devri işlemleri sırasında, tarafların kimlik belgeleri ve mirasçılık belgesi gibi belirli evraklarla tapu dairelerine gitmeleri ve tapu memuru huzurunda gerekli işlemleri yapmaları gerekir. Resmi tapu devir işleminin tamamlanması için ilgili tapu müdürlüğünün bulunduğu yerde olunması şarttır.

Miras payının devri söz konusu olduğunda, sözleşmenin geçerli olabilmesi için birtakım hukuki koşulların sağlanması gerektiği unutulmamalıdır. Tapu devri veya noter aracılığıyla yapılan işlemler, ilgili yasal mevzuata uygun şekilde gerçekleşmelidir. Bu süreçlerde hukuki destek almak ve mevzuata hâkim bir avukat ile çalışmak, olası sorunların önüne geçilmesinde faydalı olacaktır.

İşlem TürüYapılacak YerGerekli Evraklar
Miras Payı Devri SözleşmesiNoterKimlik Belgesi, Vasiyetname, Mirasçılık Belgesi
Tapu İle Miras Payı DevriTapu Sicil MüdürlüğüKimlik Belgesi, Mirasçılık Belgesi, Tapu Senedi

Miras Payının Devri Nasıl Yapılır

Miras payının devri, miras bırakanın vefatı sonrasında mirasçıların, miras kalan mal ve haklarını başka bir kişiye aktarmak istemeleri durumunda gerçekleştirilen hukuki bir süreçtir. Bu süreç, bazı hukuki prosedürleri ve belgeleri gerektirir ve genellikle noter huzurunda yapılır. Miras payının devri işlemi mirasçıların tam rızası ile ve yasal sınırlar dahilinde gerçekleşmelidir.

Miras payının nasıl devredileceği konusunda, öncelikle miras bırakan kişinin vefatı ile birlikte mirasın tespiti ve mirasçıların belirlenmesi gerekmektedir. Bu işlemlerden sonra, miras payının devri için gerekli evraklar toplanır ve noter huzurunda devir sözleşmesi hazırlanıp imzalanır.

İşte, miras payının devri işlemini gerçekleştirirken dikkat edilmesi gereken bazı adımlar ve gerekli evraklar:

 • Tam yasal mirasçı belgesi: Vefat eden kişinin tüm yasal mirasçılarını belirtir resmi bir belgedir.
 • Mirasçılık belgesi: Miras bırakanın kanuni mirasçılarını gösterir ve devir işleminin kimler arasında gerçekleşeceğini belirleyen belgedir.
 • Noter onaylı devir sözleşmesi: Miras payının hangi şartlar altında ve ne şekilde devredileceğinin resmi olarak kayıt altına alındığı belgedir.

Yukarıdaki işlemler gerçekleştirilirken, miras payının devri sözleşmesinin noter huzurunda yapılması ve tapu gibi resmi kayıtların varsa güncellenmesi önem arz eder. Ayrıca, söz konusu devir işleminin, mirası paylaşan kişilerin mal paylaşımını her yönüyle kapsayıp kapsamadığı da ayrıca değerlendirilmelidir. Miras payının devri nasıl yapılır sorusunu merak edenler için ayrıntılı bir tablo hazırlayarak bu süreci daha iyi anlamanızı sağlamak istiyoruz.

AdımProsedürGerekli Belgeler
1. AdımMirasçıların BelirlenmesiÖlüm Belgesi, Tam Yasal Mirasçı Belgesi
2. AdımDevir Sözleşmesi HazırlanmasıMirasçılık Belgesi, Nüfus Kayıt Örneği
3. AdımNoter Huzurunda Sözleşmenin OnaylanmasıNoter Onaylı Devir Sözleşmesi
4. AdımResmi Kayıtların GüncellenmesiTapu Sicil Kaydı, Var İse Diğer Resmi Belgeler

Son olarak, miras payının devri sözleşmesi işlemleri ve bu sürecin hukuki geçerliliği hakkında daha detaylı bilgi almak için bir avukat ya da noterle görüşmek faydalı olacaktır. Miras hukuku çerçevesinde, bu tür işlemler özenle ve mevzuata uygun şekilde yürütülmelidir.

Miras Payının Devri Sözleşmesi Nasıl Yapılır

Miras payının devri sözleşmesi, miras hukuku uygulamaları içerisinde ölen kişinin varislerine kalan mal ve hakların, başka bir kişiye ya da varislere devredilmesi işlemine verilen addır. Bu işlem, taraflar arasında yapılan ve yasal geçerliliği olan bir anlaşmadır. Miras bırakanın vasiyetnamesi olmaması durumunda, mirasçılar arasında belirlenen paylar doğrultusunda gerçekleştirilebilir.

Miras payının devri sözleşmesinin yapılabilmesi için bazı gerekli evraklar ve prosedürler bulunmaktadır. Öncelikle, devir işleminin resmiyet kazanabilmesi için tarafların nüfus cüzdanları ve mirası belgeleyen evraklar, örneğin mirasçılık belgesi gibi belgeler gerekmektedir. Sözleşmenin nerede yapılacağı ise genellikle noter bürosunda gerçekleşir ve işlemin hukuki geçerliliği bu şekilde sağlanır.

Sözleşmenin zamanaşımı noktasına gelindiğinde; miras payının devri sözleşmesi zamanaşımı durumları, mirasın tespitinden itibaren genellikle kanunlar çerçevesinde belirli bir süre sonra gündeme gelir. Bu yasal süreç varislerin haklarını kaybetmemeleri adına oldukça önemlidir. Miras payı devrinin kardeşe ya da üçüncü kişiye transferi durumlarında da bu sürelere dikkat edilmesi gerekmektedir.

Aşağıda, miras payının devri işlemi için temel adımları ve gerekli olan temel belgelerin bir listesini bulabilirsiniz:

 • Tarafların Kimlik Belgeleri: Nüfus cüzdanı veya pasaport gibi resmi kimlik belgeleri.
 • Mirasçılık Belgesi: Mirasçının mirasçı olduğunu ispat eden resmi belge.
 • Tapu Sicil Kaydı: Eğer miras paylaşım konusu gayrimenkul ise mevcut tapu kaydının bulunması.

Ayrıca, miras payının devri sözleşmesi tapu işlemleri için de tapu dairesine başvurmanız ve işlemlerinizi burada gerçekleştirmeniz gerekebilir.

SüreçGerekli EvraklarYapılacak İşlemler
Miras Payı DevriKişisel Belgeler, Mirasçılık BelgesiNoter İşlemleri, Tapu Transferi (Gerekirse)
ZamanaşımıKanuni Sürelerin Takibi
Üçüncü Kişiye DevirDevir Alacak Kişinin Kimlik BilgileriNoter Sözleşmesi, Gerektiğinde Ek Protokoller

Miras payının devir sözleşmesi, karmaşık bir hukuki işlem olarak görülebilir; ancak bu yazımızda anlatılan adımları takip ederek ve gerekli belgeleri tamamlayarak bu süreci mümkün olduğunca düzgün ve sorunsuz bir şekilde tamamlayabilirsiniz.