Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Para Cezası Ne Kadar? Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu, toplum içindeki düzeni korumak amacıyla oluşturulmuş önemli bir yasal düzenlemeyi ifade eder. Bu tür suçlar, bireylerin günlük yaşantılarında huzursuzluk yaşamalarına neden olabilir ve ciddi sonuçlar doğurabilir. Peki, bu suçun para cezası ne kadar? Huzur ve sükun bozma suçu uzlaşmaya tabi midir? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını ele alarak, merak edilen tüm detayları açıklığa kavuşturacağız. Bu yazıda, rahatsız etmenin cezası ve dava süreci hakkında kapsamlı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Para Cezası Ne Kadar?

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 123. maddesinde düzenlenmiştir. Bu suçu işleyen kişiler, belirli para cezasına çarptırılabilir. Para cezasının miktarı nedir? İşte detaylar:

 • Temel Para Cezası: Huzur ve sükunu bozma suçu işleyen kişiler genellikle maksimum 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası ile cezalandırılır.
 • Adli Para Cezası: Adli para cezası, suçun işleniş şekline ve failin maddi durumuna göre değişiklik gösterebilir. Genellikle günlük 20 TL ile 100 TL arasında değişen para cezalarının toplanmış hali olarak hesaplanır.

Örnek Hesaplama Tablosu:

Hapis SüresiGünlük Para Cezası (Minimum)Günlük Para Cezası (Maksimum)
6 Ay3.600 TL18.000 TL
1 Yıl7.200 TL36.000 TL

Suçun işleniş detayları ve failin maddi durumu da dikkate alındığında, para cezaları değişebilir. Örneğin:

 • Ağırlaştırıcı Sebepler: Suçun tekrar edilmesi veya mağdurun yaşantısının ciddi şekilde etkilenmesi durumunda, para cezası artabilir.
 • İndirim Sebepleri: İlk kez suç işlenmesi veya suçun hafif nitelikte olması durumunda cezada indirim yapılabilir.

Bu nedenle, kesin bir rakam vermek zor. Ancak, genel olarak, huzur ve sükunu bozma suçu işleyen bireyler, yukarıda belirtilen aralıklarda adli para cezası ile karşı karşıya kalırlar.

Huzur ve sükunu bozma suçu uzlaşmaya tabi mi?

Hukukumuzda bazı suçlar uzlaşmaya tabi tutulabilirken, bazıları bu kapsam dışında kalır. Huzur ve sükunu bozma suçu ise uzlaşma kapsamındaki suçlar arasında yer almaktadır.

Uzlaşma, suçun mağduru ile fail arasında bir anlaşmaya varılması sürecini ifade eder. Bu süreçte bazı önemli noktalar bulunmaktadır:

 • Tarafların rızası: Uzlaşma süreci başlamadan önce hem mağdurun hem de failin bu sürece rıza göstermesi gerekir.
 • Uzlaşma sürecinin yönetimi: Uzlaşma süreci, genellikle Cumhuriyet Savcısı tarafından yönetilir ve taraflar arasında bir çözüm yolu bulunur.
 • Uzlaşma sürecinin sonuçları: Uzlaşma sağlandığında, dava düşebilir veya failin mağdurun zararını telafi etmesiyle suçun ağır sonuçlarından kurtulabilir.

Karşılaştırma Tablosu: Huzur ve Sükunu Bozma Suçunda Uzlaşma Süreci

KriterUzlaşma VarUzlaşma Yok
Davanın durumuDava düşebilir veya hafifletilebilirDava normal sürecinde devam eder
Failin yükümlülükleriMağdurun zararını tazmin etmeCeza alma riski yüksektir
Mağdurun haklarıMaddi veya manevi tazminat alabilirYargı sürecinin devam etmesi gerekebilir

Bu hususlara dikkat edilerek, taraflar uzlaşma ile daha hızlı ve az maliyetli bir çözüm yoluna gidebilirler. Ancak, her iki tarafın da bu konuda ikna olması ve rızasının bulunması, sürecin başarıyla sonuçlanması açısından oldukça önemlidir.

Rahatsız Etmenin Cezası Nedir?

Rahatsız etmenin cezası, Türk Ceza Kanunu’na (TCK) göre önemli bir yaptırımdır. Bu suç, bireylerin huzur ve sükununu bozmayı amaçlayan çeşitli davranışları kapsar. TCK’nın 123. maddesi gereğince, rahatsız etmenin cezası şu şekilde düzenlenmiştir:

 • Para Cezası: Fail, adli para cezasına çarptırılır. Bu ceza, günlük miktar üzerinden hesaplanır ve suçun niteliğine göre değişiklik gösterebilir.
 • Hapis Cezası: Rahatsız etmenin cezası sadece para cezası ile sınırlı değildir. Mahkeme, koşullara göre hapis cezası da verebilir. Bu ceza genellikle 3 aydan 1 yıla kadar sürer.

Rahatsız etme suçu şöyle örneklenebilir:

 • Telefon Aramaları: Sık sık ve izinsiz yapılan aramalar.
 • Fiziksel Takip: Bir kişinin sürekli olarak takip edilmesi.
 • Hakaret veya Tehdit: Sözlü taciz veya tehdit içerikli mesajlar.

Bu ceza ölçümleri, failin daha önce benzer suçlar işlemiş olup olmaması gibi faktörlere bağlı olarak artabilir veya azalabilir. Ayrıca, mahkemeler genellikle rahatsızlığın derecesini ve mağdurun yaşadığı zorlukları göz önünde bulundurarak ceza tayin ederler.

Özetle, rahatsız etmenin cezası, mağduru korumak amacıyla oldukça ciddi yaptırımlar içerir. Bu tür davranışlardan kaçınmak, hem hukuki zorunluluk hem de sosyal sorumluluktur.

Suç TürüCeza TürüCeza Süresi
Telefon AramalarıPara ve Hapis3 Ay – 1 Yıl
Fiziksel TakipPara ve Hapis3 Ay – 1 Yıl
TehditPara ve Hapis3 Ay – 1 Yıl

Kişilerin huzur ve sükununu bozma davası ne kadar sürer?

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu ile ilgili davalar, sürecin farklı aşamalarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ancak genel olarak şu adımlar takip edilir:

 • Soruşturma Aşaması: Suçun bildirilmesi ve delillerin toplanması ile başlar. Bu aşama genellikle birkaç hafta içinde tamamlanabilir.
 • İddianamenin Hazırlanması: Savcılık tarafından deliller incelenir ve bir iddianame hazırlanır. Bu süreç de birkaç hafta sürebilir.
 • Duruşma Aşaması: İddianamenin kabulü ile birlikte mahkeme süreci başlar. Bu aşama, tarafların savunma yapması, tanıkların dinlenmesi ve delillerin değerlendirilmesi gibi adımları içerir. Duruşmalar genellikle birkaç ay sürebilir.
 • Karar Aşaması: Mahkemenin son kararı vermesiyle dava sonuçlanır. Bu aşama, duruşmaların karmaşıklığına ve delillerin değerlendirme süresine bağlı olarak değişebilir.

Davanın toplam süresi, yukarıdaki adımların her birinde yaşanabilecek gecikmelere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Genellikle birkaç aydan bir yıla kadar sürebilmektedir. Ancak karmaşık durumlarda bu süre uzayabilir. Avukatlar ve hukuki danışmanlar, davanın sürecini hızlandırmak adına önemli bir rol oynarlar ve sürecin her aşamasında müvekkillerine rehberlik ederler.

Davanın süresi hakkında daha net bir bilgi almak için yetkili bir Balıkesir ceza avukatı ya da hukuk danışmanıyla görüşmek faydalı olacaktır.