Kiracı Zammı Kabul Etmezse Ne Olur? Kiracı zammı kabul etmezse ne olur sorusu, hem ev sahipleri hem de kiracılar için önemli bir konudur. Türkiye’de kira artış oranları, belirli yasal sınırlar çerçevesinde yapılmak zorundadır. Ancak, bazı durumlarda ev sahipleri bu sınırları zorlayabilir. Kiracı, kendisine teklif edilen zam oranını kabul etmezse, anlaşmazlıkların çözümü için yasal yollar devreye girebilir. Bu süreçte tarafların haklarına ve yükümlülüklerine dikkat etmek, olası sorunların önlenmesi açısından kritik öneme sahiptir.

Kiracı Zammı Kabul Etmezse Ne Olur?

Kira sözleşmeleri, belirli dönemde kira bedelinin artışını içerebilmektedir. Ancak, kiracının bu artışı kabul etmemesi durumunda bazı senaryolar ortaya çıkabilir. İşte kiracının zam teklifini reddetmesi halinde olabilecek durumlar:

 • Sözleşme İptali: Kiracı, kontrat süresi dolduğunda zam teklifini kabul etmezse, ev sahibi kira sözleşmesini yenilememe hakkına sahiptir. Bu durumda kiracının yeni bir konut arayışına girmesi gerekebilir.
 • Yasal Yollar: Eğer taraflar arasında bir uzlaşı sağlanamazsa, mesele mahkemeye taşınabilir. Mahkemeler kira artışını, bölgesel ortalamaları veya kira sözleşmesinde belirtilen şartları inceleyerek karara bağlayabilir.
 • Müzakere ve Uzlaşma: En yaygın çözüm yolu müzakere etmektir. Hem kiracı hem de ev sahibi, orta yolda buluşarak uygun bir artış oranında anlaşabilir.

Karşılaştırma Tablosu

SenaryoSonuç
Kiracının kabul etmesiKira artışı gerçekleşir, sözleşme devam eder.
Kiracının reddetmesiYeni uzlaşma ya da yasal süreç başlar.
Tarafların uzlaşmasıBelirlenen ortak oranda kira artışı yapılır.
Mahkemeye başvurulmasıMahkeme, kira artışına dair karar verir.

Bu süreçte, kiracı ve ev sahibi arasında iletişim ve müzakere çok önemlidir. Adil ve makul bir çözüm, her iki tarafın da memnun kalmasını sağlar. Ancak, uzlaşma sağlanamazsa yukarıda belirtilen senaryolar devreye girer.

Kiracının kira zammını kabul etmeme durumu genellikle hukuki bir zeminde çözümlenir. Müzakere başlatmak, her iki taraf için de maliyetli ve zaman alıcı yasal süreçlere girmekten daha avantajlı olabilir.

Ev sahibi kiraya ne kadar zam yapabilir

Ev sahiplerinin kira artışı yapabilme oranları, kanunlar tarafından düzenlenmiştir. Türkiye’de kira artış oranları, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranlarına göre belirlenir. Ancak, 2019 yılında yapılan düzenlemelerle birlikte, kira artışlarında TÜFE’nin 12 aylık ortalamasının esas alınması kararlaştırılmıştır.

Kiracı ve Ev Sahibi İçin Bilinmesi Gerekenler

 • Kira Artış Oranı: Kiraya yapılacak zam, TÜFE’nin 12 aylık ortalamalarına göre hesaplanır. Bu oran, kira sözleşmesi süresince yapılacak artışlarda üst sınır olarak kabul edilir.
 • Sözleşme Süresi: Kira artışları her yıl kira sözleşmesinin yenilenmesi esnasında yapılabilir. Sözleşme bitiminden önce kira artışı yapılamaz.
 • Yasal Düzenlemeler: Kira artışlarının yasal sınırlamalar dahilinde yapılmadığı durumlarda, kiracı yasal yollara başvurabilir ve haksız kira artışını iptal ettirebilir.

Örnek Kira Artışı Hesaplaması

Bir kiracının aylık kirası 1000 TL ise ve TÜFE’nin 12 aylık ortalama artış oranı %15 ise, yeni kira şu şekilde hesaplanır:

Mevcut KiraTÜFE OranıYeni Kira
1000 TL%151150 TL

Bu hesaplamayla görüldüğü üzere, kira artış oranlarının düzgün bir şekilde belirlenmesi ve uygulanması her iki taraf için de önemlidir. Kiracı ve ev sahibi arasındaki anlaşmazlıkları önlemek amacıyla bu yasal sınırların dikkatle izlenmesi gereklidir. Bu sayede tatsız durumların ve hukuki süreçlerin önüne geçilebilir.

Kiracı Kira Artışını Kabul Etmezse Ne Olur

Kiracının kira artışını kabul etmemesi durumunda, hem kira sözleşmesinde hem de hukuki süreçlerde belirli adımları takip etmek gerekmektedir. Kiracının bu durumu kabul etmemesi, ev sahibi ve kiracı arasında anlaşmazlıkların doğmasına neden olabilir. İşte bu senaryoda yaşanabilecek bazı durumlar ve adımlar:


 • Diyalog ve Müzakere: İlk aşamada, ev sahibinin ve kiracının karşılıklı iletişime geçerek uzlaşma sağlamaları önemlidir. Kiracı, artışın nedenini ve artış miktarının nasıl belirlendiğini öğrenerek, durumu daha iyi anlayabilir. • Kira Sözleşmesi İncelemesi: Kira sözleşmesinde kira artışı ile ilgili hükümlerin incelenmesi önemlidir. Sözleşmede belirlenen artış oranı ve maddelerin dışına çıkılmadığından emin olunmalıdır. • Arabuluculuk: Eğer taraflar arasında uzlaşma sağlanamaz ise, arabuluculuk hizmetlerinden faydalanılabilir. Arabuluculuk, anlaşmazlıkların çözülmesinde etkili bir yöntem olabilir. • Yasal Süreç: Kiracı artışı kabul etmezse ve uzlaşma sağlanamazsa, ev sahibi yasal yollara başvurabilir. Bu durumda, kira bedelinin belirlenmesi için mahkemeye başvurulabilir. Mahkeme, piyasa koşullarını ve kira sözleşmelerini dikkate alarak adil bir karar verecektir. • Taşınma Riski: Kiracı, kira artışını kabul etmediği için evden taşınmak zorunda kalabilir. Bu durumda, kiracı için uygun yeni bir konut bulma süreci başlayacaktır.


Yukarıdaki adımlar, kiracı ve ev sahibi arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için genel bir rehber niteliği taşımaktadır. Anlaşmazlıkların yasal ve etik çerçevede çözülmesi, her iki tarafın da menfaatine olacaktır.

Ev sahibi kiraya fazla zam yapmak isterse kiracı ne yapmalı

Ev sahibiniz kiraya fazla zam yapmak istiyorsa, öncelikle yasal haklarınızı bilmeniz ve bu durumu profesyonel bir şekilde yönetmeniz önemlidir. İşte bu durumda yapmanız gerekenler:

 1. Sözleşmeyi İnceleyin:

  • Mevcut kira sözleşmenizi dikkatlice gözden geçirin.
  • Sözleşmede belirtilen kira artış oranlarını kontrol edin.
  • Yasal sınırlar içerisinde olup olmadığını değerlendirin.
 2. Yasal Sınırları Araştırın:

  • Türkiye’de yıllık kira artış oranları TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranlarına göre belirlenir.
  • Ev sahibinizin, bu oranların dışına çıkıp çıkmadığını kontrol edin.
 3. Ev Sahibinizle Konuşun:

  • Ev sahibinizle doğrudan ve açık bir iletişim kurun.
  • Kira artışı konusunda müzakere yaparak karşılıklı bir anlaşmaya varmaya çalışın.
 4. Uzman Görüşü Alın:

  • Emlak danışmanları veya Balıkesir Kira Avukatı aracılığyla profesyonel yardım alın.
  • Yasal haklarınızı tam olarak anlamak için danışmanlık hizmeti alın.
 5. Tüketici Hakem Heyeti veya Mahkemeye Başvurun:

  • Eğer ev sahibiniz taleplerinizi kabul etmez ve yasal sınırları zorlarsa, Tüketici Hakem Heyeti’ne şikayet edebilirsiniz.
  • Gerekli görülürse, mahkemeye başvurarak hakkınızı arayabilirsiniz.

Özetle:

 • Sözleşmenizi inceleyin.
 • Yasal sınırları araştırın.
 • Ev sahibinizle konuşun.
 • Uzman görüşü alın.
 • Gerekirse yasal yollara başvurun.

Bu adımları takip ederek, fazla kira artış taleplerine karşı haklarınızı koruyabilirsiniz. Ayrıca, sürecin her aşamasında doğru ve yeterli bilgiye sahip olmanız, sorunları çözmede önemli rol oynayacaktır.

Kira artışını kabul etmeyen kiracı nasıl çıkarılır

Kira artışını kabul etmeyen kiracıyı çıkarmak, ev sahipleri için duygusal ve hukuki bir süreç gerektirebilir. Kiracıyı çıkarabilmek için ev sahiplerinin belirli adımları izlemesi gerekir. Aşağıda, kiracıyı tahliye etme sürecinin genel adımlarını bulabilirsiniz:


 • Tahliye Talebi Gönderin: İlk olarak, ev sahibi kiracıya yazılı bir bildirimde bulunmalıdır. Bu bildirimde, kira artışının kabul edilmemesi durumunda tahliye isteneceği belirtilmelidir. Bildirimin içeriği, yasal süreler ve detaylarla uyumlu olmalıdır. • Kira Sözleşmesine Uyum: Hukuki süreç başlamadan önce, mevcut kira sözleşmesinin hükümlerine uygun olarak hareket etmek önemlidir. Sözleşmede belirtilen şartlara aykırı bir işlem yapılmamalıdır. • Arabuluculuk: Kira artışını kabul etmeyen kiracı ile diyalog kurarak arabuluculuk yoluna gitmek, olası hukuki süreçleri önlemek adına ilk etapta değerlendirilebilir. Arabuluculuk, her iki taraf için de zaman ve maliyet açısından avantaj sağlayabilir. • Tahliye Davası Açmak: Eğer arabuluculuk veya diğer diplomatik girişimler sonuçsuz kalırsa, ev sahibi hukuki yollara başvurmalıdır. Bu aşamada bir avukattan profesyonel yardım almak, sürecin daha sağlıklı ilerlemesini sağlar. • Mahkeme Kararı: Mahkemeye başvuru sonucunda, yargıç tarafların beyanlarını dinleyerek bir karar verir. Bu karar doğrultusunda, kiracı tahliye edilir ve ev sahibinin hakları korunur. • İcra Takibi: Mahkeme kararının ardından, kiracı belirlenen süre içinde evi boşaltmıyorsa, icra takibi başlatılır. Bu süreçte icra memurları devreye girer ve kiracının tahliyesi sağlanır.


Önemli Noktalar:

 • Hukuki süreçlerin uzun ve maliyetli olabileceğini unutmayın.
 • Her adımda yasalara tam uyum önemlidir.
 • Kiracı ile iyi ilişkiler kurarak sorunu hızlıca çözmek en ideal yol olabilir.