İşten Kendi İsteğiyle Ayrılan İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi? İşten kendi isteğiyle ayrılan işçinin kıdem tazminatı alabilip alamayacağı, pek çok çalışanın merak ettiği önemli bir konudur. İş Kanunu’na göre, işçilerin haklı sebeplerle işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı hakkı doğabilir. Örneğin, sağlık problemleri, işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışları ya da emeklilik gibi durumlar bu haklı sebepler arasında sayılabilir. Ancak her istifa bu kapsama girmez ve detaylı bilgi sahibi olmak gereklidir. Peki, hangi durumlarda ve nasıl kıdem tazminatı alınabilir? İşte bu sorunun cevabı ve daha fazlası yazının devamında.

Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan İşçi Hangi Hallerde Tazminat Alabilir?

İşten kendi isteğiyle ayrılmak, kıdem tazminatı almak için bazı özel şartların yerine getirilmesini gerektirir. İş Kanunu’na göre kendi isteğiyle ayrılan bir işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için belirli durumlar söz konusu olmalıdır. İşte bu durumlar:

 • Sağlık Sebepleri: İşçinin, sağlık durumu nedeniyle iş yerinde çalışmaya devam etmesi mümkün olamazsa, bu durum belgelemek kaydıyla kıdem tazminatı almak mümkündür.
 • Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Davranışlar: İşverenin, işçiye karşı ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışlarda bulunması (örneğin, mobbing uygulaması) halinde, işçi kendi isteğiyle ayrılarak tazminat talep edebilir.
 • Askerlik Durumu: Erkek işçiler, askerlik görevini yerine getirmek üzere işten ayrıldığında kıdem tazminatına hak kazanabilir.
 • Evlilik Durumu: Kadın işçiler, evlilik tarihinden itibaren bir yıl içinde işten ayrılırlarsa kıdem tazminatı alabilirler.
 • Emeklilik: Emeklilik veya yaşlılık aylığına hak kazanan işçiler de kendi isteğiyle işten ayrılıp kıdem tazminatı alabilirler.
 • Zorlayıcı Sebepler: İşyerinin kapanması, doğal afetler gibi zorlayıcı sebepler de işçinin kendi isteğiyle ayrılmasını ve tazminat talep etmesini sağlar.

Bu durumlar haricinde, işçi kendi isteğiyle işten ayrıldığında kıdem tazminatı hakkı doğmayabilir. Her bir durum için işçinin resmi belgelerle durumu ispat etmesi gerekmektedir. Bu nedenle, işten ayrılmadan önce yasal haklarınızı detaylı bir şekilde öğrenmenizde fayda vardır.

İlgili Makale: Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılan İşsizlik Maaşı Alabilir mi?

İşten Çıkmak İstiyorum Kıdem Tazminatımı Nasıl Alabilirim?

İşten kendi isteğiyle ayrılmak kimi zaman kaçınılmaz olabiliyor. Ancak bu durumda kıdem tazminatı alabilmek belirli şartlara bağlıdır. Aşağıda, işten ayrılmak istemeniz halinde kıdem tazminatınızı nasıl alabileceğinizi açıkça belirttik:

1. Haklı Nedenler

 • Sağlık Sebepleri: Çalışma koşulları sağlık sorunlarına yol açıyorsa, doktor raporu ile bu durumu belgelendirerek işten ayrılabilirsiniz.
 • Maaş Gecikmeleri: İşverenin maaşınızı düzenli olarak ödememesi durumunda yasal hakkınızı kullanabilirsiniz.
 • İş Koşullarında Esaslı Değişiklikler: Çalışma koşullarında veya görev tanımında önemli değişiklikler yapılıyorsa, bu durumda da kıdem tazminatı alabilirsiniz.

2. Emeklilik Sebebi

 • Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı: Emeklilik için gereken prim gün sayısını doldurmuş ancak yaş koşulunu sağlamamış çalışanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacakları yazı ile işten ayrılarak kıdem tazminatı talep edebilirler.

3. Kadın Çalışanlar İçin Evlenme Nedeni

 • Evlilik Durumu: Evlilik tarihinden itibaren bir yıl içinde, evlilik nedeniyle işten ayrılan kadın çalışanlar da kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar.

Görüldüğü üzere, kıdem tazminatına hak kazanmak için çeşitli sebepler bulunmaktadır. Ancak bu sebeplerin hukuki dayanağı olmalı ve belge ile kanıtlanmalıdır. Haklarınızı doğru bir şekilde kullanmanız için bir balıkesir iş hukuku avukatına danışmanız da yararlı olacaktır.

Aynı İşyerinde 10 Yıl Çalışan İstifa Ederse Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

Bir işçinin aynı işyerinde 10 yıl boyunca çalışmış olması, kıdem tazminatı hakkını otomatik olarak garanti altına almaz. İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için bazı koşulların oluşması gerekmektedir. Bu koşulları şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Haklı Sebepler: İş Kanunu’na göre, işçinin sağlık sorunları, işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışları veya zorlayıcı sebepler gibi haklı fesih nedenleri bulunmalıdır. Örneğin, işçinin sağlık durumu işi yapamayacak hale geldiyse, istifa etse dahi kıdem tazminatına hak kazanabilir.


 • Emeklilik Durumu: İşçi, yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı almaya hak kazanmışsa istifa etse bile kıdem tazminatı alabilir. Bu durumda işçinin gerekli evrakları Sosyal Güvenlik Kurumu’na sunması yeterlidir.


 • Askerlik: Erkek işçiler zorunlu askerlik hizmeti nedeniyle işten ayrılmaları durumunda kıdem tazminatına hak kazanırlar. Bu durumda, askerlik sevk belgesinin işverene ibraz edilmesi gerekir.


 • Kadın İşçilerin Evliliği: Kadın işçiler, evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde işten ayrılma kararı alırlarsa kıdem tazminatı alabilirler.


Sonuç olarak, aynı işyerinde 10 yıl çalışmak tek başına kıdem tazminatı hakkı sağlamaz. Yukarıda belirtilen haklı sebeplerin mevcut olması durumunda işçi istifa ederek kıdem tazminatını alabilir. Aksi halde, işten kendi isteğiyle ayrılmak tek başına kıdem tazminatı hakkı doğurmaz.

Kıdem Tazminatı Almak İçin Haklı Sebepler Nelerdir?

Kıdem tazminatı almak için işçinin bazı haklı sebepleri olması gerekmektedir. İş Kanunu gereği, işçi bu sebeplerden birini öne sürerek iş sözleşmesini feshettiğinde kıdem tazminatına hak kazanır. İşte bu haklı sebepler:


 • Sağlık Nedenleri: İşçi, sağlık durumu nedeniyle işine devam edemeyecek bir hale geldiğinde kıdem tazminatı alabilir. Örneğin, işin niteliğinden kaynaklanan ve işçinin sağlığını tehlikeye atan bir durum söz konusu olduğunda işçinin iş akdini feshetme hakkı vardır. • Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Aykırılık: İşverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları, işçinin kıdem tazminatı talep etmesi için yeterli bir sebeptir. Örneğin, işçinin onurunu zedeleyici herhangi bir davranış, cinsel taciz, maaşın ödenmemesi gibi durumlarda işçi iş akdini derhal feshedip kıdem tazminatını talep edebilir. • Zorlayıcı Sebepler: İşyerinde çalışmaya devam edilemeyecek derecede zorlayıcı sebepler (deprem, yangın, sel gibi) ortaya çıkması durumunda işçi kıdem tazminatı talep edebilir. • Askerlik Hizmeti: Erkek işçiler zorunlu askerlik görevine çağrıldıklarında iş sözleşmelerini feshedip kıdem tazminatını alabilirler. • Emeklilik: İşçi emekli olmaya hak kazandığında iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatı talep edebilir.


Bu haklı sebeplerin varlığı durumunda işçi, işverenine yazılı bir şekilde bildirerek kıdem tazminatını alabilir.

Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan Tazminat Alma Şartları Kaç Yıl?

Kendi isteğiyle işten ayrılan bir işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için bazı belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlardan biri de, çalışanın aynı işyerinde belirli bir süre çalışmış olmasıdır. Peki, bu süre kaç yıl olmalıdır?

Kıdem tazminatı almaya hak kazanabilmek için işçinin aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışmış olması gerekmektedir. Bu durum, 4857 sayılı İş Kanunu’nda açıkça belirtilmiş olup, işçinin diğer haklarını da güvence altına almaktadır.

Kıdem Tazminatı Alma Şartlarının Özeti:

 • En Az 1 Yıl Çalışma: Aynı işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak, kıdem tazminatı hakkını elde etmenin ilk şartıdır.
 • İş Sözleşmesinin Feshi: İş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi gerekmektedir.
 • Haklı Nedenler: Sağlık sorunları, işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışları veya işyerinin kapanması gibi durumlar, haklı nedenler arasında sayılmaktadır.

Örnek Tablo:

Kıdem Tazminatı Alabilme KoşuluŞart
Aynı İşyerinde Çalışma SüresiEn az 1 yıl
İş Sözleşmesinin FeshiHaklı nedenlerle

Bu şartların dışında, işçi kanuni haklarına sahip olmak için İş Kanunu’nda belirtilen diğer hükümleri de dikkate almalıdır. Çalışma süresi ve iş sözleşmesinin feshi gibi kriterler, kıdem tazminatı almanın olmazsa olmaz unsurlarındandır.

İstifa Eden İşçi Hemen Ayrılabilir mi?

İstifa eden işçinin işten hemen ayrılıp ayrılamayacağı, iş sözleşmesinin türüne ve işverenle yapılan anlaşmalara bağlıdır. İş Kanunu’na göre belirli durumlarda işçinin bildirim süresine uyması gerekir. Bu süre, iş yerindeki çalışma süresine göre değişiklik gösterir ve şu şekildedir:

 • 6 aydan az çalışanlar için: 2 hafta
 • 6 ay ile 1,5 yıl arası çalışanlar için: 4 hafta
 • 1,5 yıldan fazla çalışanlar için: 8 hafta

Örnek: Mehmet, aynı iş yerinde 2 yıldır çalışmaktadır. Eğer Mehmet istifa ederse, işverenine en az 8 hafta önceden bildirim yapmalıdır.

Ancak, işçinin haklı bir nedenle iş sözleşmesini feshetme hakkı saklıdır. Haklı nedenler arasında:

 • Ücret ödemelerinin yapılmaması
 • Sağlık nedenleri
 • İşverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları

gibi durumlar bulunur. Bu tür hallerde işçi, bildirim sürelerine tabi olmadan işten hemen ayrılabilir. Ayrıca, işçi ve işveren arasında yapılacak anlaşma ile de bildirim süresi azaltılabilir veya tamamen kaldırılabilir. Bu nedenle, iş sözleşmesinin detaylarını gözden geçirmek ve hukuki danışmanlık almak önemlidir.