Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılan İşsizlik Maaşı Alabilir mi?? Evlilik, bireylerin hayatında önemli değişimlerin yaşandığı bir dönemi temsil eder. Bu süreçte iş hayatı da ciddi bir şekilde etkilenebilir. Özellikle çalışan kadınlar, evlilik nedeniyle işten ayrılmayı planladıklarında çeşitli haklara sahip olabilirler. Evlilik sonrası işten ayrılmayı düşünenler için işsizlik maaşı konusu oldukça merak edilir. Bu yazıda, evlilik sebebiyle işten ayrılanların işsizlik maaşı alıp alamayacağına, gerekli şartlara ve başvuru süreçlerine odaklanacağız.

Evlilik Sebebiyle İşten Ayrılma Kaç Gün Önceden Bildirilmeli?

Evlilik sebebiyle işten ayrılma, Türk İş Kanunu’na göre, çalışan kadınların sahip olduğu yasal bir haktır. Ancak işten ayrılma sürecinin düzgün ilerleyebilmesi ve herhangi bir hukuki sorun yaşanmaması adına dikkate alınması gereken bazı bildirim süreleri vardır. İşte bu konuda dikkat etmeniz gerekenler:

 • Bildirim Süresi: Evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde işten ayrılma hakkınızı kullanabilirsiniz.
 • İşverene Bildirme: İşten ayrılma kararınızı işvereninize en az 2 hafta önceden yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
 • Dilekçe Hazırlama: İşverene sunacağınız ayrılma dilekçenizde, evlilik belgeniz ve işten ayrılma tarihiniz gibi bilgileri belirtmeniz önemlidir.
 • Kanuni Haklar: İş Kanunu’nun 14. maddesine göre, bildirim süresine riayet etmeniz, kıdem tazminatınızı tam ve eksiksiz almanızı sağlar.

Önemli Noktalar

 • Evlilik Tarihi: Nikah tarihinden itibaren 1 yıl içinde ayrılma kararı alınmalıdır.
 • Bildirim Süresi: İki hafta önceden işverene yazılı bildirim yapılmalıdır.
 • Dilekçe Örneği: Çalışanın evlilik belgesini ve ayrılma tarihini içeren bir dilekçe hazırlaması gerekmektedir.

Sonuç olarak, evlilik nedeniyle işten ayrılma kararı alacak çalışanlar için en önemli husus, yasal bildirim sürelerine uyulmasıdır. Bu sayede hem işveren tarafında hem de çalışan tarafında herhangi bir anlaşmazlık yaşanmasının önüne geçilecektir.

3 Yıllık Evlilik Tazminatı Ne Kadar?

Evlilik nedeniyle işten ayrılma durumunda, çalışan kadınlar 3 yıllık süre içerisinde işverenden kıdem tazminatı talep edebilirler. Bu tazminatın miktarı, çalışanın kıdemine ve maaşına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Kıdem tazminatı hesaplanırken dikkate alınması gereken bazı önemli faktörler şunlardır:

 • Çalışma Süresi: İş ilişkisinin başladığı tarihten itibaren işten ayrılma tarihine kadar geçen süre.
 • Brüt Ücret: Son alınan aylık brüt maaş.
 • İkramiye ve Primler: Düzenli olarak alınan ikramiye ve primler de tazminat hesaplamasına dahil edilir.
 • Yıllık İzin Ücreti: Kullanılmamış yıllık izinler varsa, bunlar da ödemeye dahil edilir.

Tazminat Hesaplama

Kıdem tazminatı, her bir çalışma yılı için çalışanın brüt maaşının bir aylık tutarı üzerinden hesaplanır. Örneğin:

Çalışma Süresi (Yıl)Brüt Maaş (TL)Kıdem Tazminatı (TL)
15000 TL5000 TL
25000 TL10000 TL
35000 TL15000 TL

Özetle, çalışan kadın üç yıl boyunca aynı iş yerinde çalışmış ve brüt maaşı 5000 TL ise, toplamda alacağı kıdem tazminatı 15.000 TL olacaktır. Ayrıca, iş sözleşmesinde belirtilen diğer ödemeler de mevcutsa, bu miktar daha da artabilir.

Tüm bu faktörler göz önüne alındığında, doğru ve eksiksiz bir hesaplama yapmak için profesyonel bir muhasebeci veya iş hukuku uzmanından destek almak önemlidir.

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılan Kadın İhbar Tazminatı Alabilir mi?

Evlilik nedeniyle işten ayrılan kadın çalışanlar, Türk İş Kanunu’na göre ihbar tazminatı alma hakkına sahip değildir. İş Kanunu’nun ilgili maddelerinde, evlilik sebebiyle iş akdini fesheden kadın çalışanlar belirli haklardan yararlanabilir. Ancak, ihbar tazminatı bu haklar arasında bulunmaz.

İlgili maddeler şu şekildedir:

 • Evlilik Tazminatı: Kadın çalışanlar, evlilik tarihlerinden itibaren bir yıl içinde işten ayrıldıklarında kıdem tazminatına hak kazanırlar.
 • İhbar Öneli: İşçi tarafından yapılan fesihlerde ihbar öneli koşulu bulunmaz. Bu durumda, kadın çalışan işverene önceden bildirimde bulunma yükümlülüğü taşımaz ve ihbar tazminatı da talep edemez.

Ancak, evlilik nedeniyle işten ayrılma sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır:

 • Kıdem Tazminatı: Kadın çalışan, işyerinde en az bir yıl çalışmışsa kıdem tazminatı alabilir.
 • Resmi Bildirim: Evlilik nedeniyle işten ayrılmak isteyen kadın çalışanın, evlilik cüzdanıyla birlikte işverene yazılı başvuruda bulunması gerekmektedir.

Sonuç olarak, evlilik nedeniyle işten ayrılan kadın çalışanlar ihbar tazminatı alamazlar. Ancak kıdem tazminatı ve diğer yasal hakları saklı kalır. Bu süreçte yasal hakların tam olarak gözetildiğinden emin olmak için uzman bir balıkesir boşanma avukatı destek almak faydalı olabilir.

Evlendikten Sonra Tazminat Nasıl Alınır?

Evlendikten sonra tazminat almak için belirli adımları takip etmek gereklidir. İşte bu süreci kolaylaştıracak önemli ipuçları:

 • Başvurunun Zamanlaması: Evlendikten sonra tazminat talebinde bulunmak için iş sözleşmenizi en geç bir yıl içinde sonlandırmalısınız. Bu süreyi kaçırmanız halinde tazminat talep etme hakkınızı kaybedebilirsiniz.

 • Resmi Başvuru: İşvereninize yazılı bir dilekçe ile başvurmalısınız. Bu dilekçede evlilik nedenini belirterek işten ayrılma talebinizi ve tazminat isteğinizi açıkça ifade etmelisiniz.

 • Evlilik Belgesi: Tazminat talebinde bulunabilmek için evlilik cüzdanınızı ya da geçerli bir evlilik belgesini dilekçenize eklemelisiniz. Bu belge, evlilik durumunuzu teyit eden yasal bir kanıt olacaktır.

 • Yasal Haklar: Kanunen işten ayrılma durumunda sahip olduğunuz kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve diğer olası haklarınızı araştırmalısınız. Bu konuda İş Kanunu’na hakim olmak ve gerektiğinde bir iş hukuku uzmanından destek almak faydalı olabilir.

 • İşverenin Cevabı: İşvereniniz dilekçenizi aldıktan sonra, taleplerinizi değerlendirip size geri dönüş yapacaktır. Bu süreçte tüm resmi işlemleri tamamladığınızdan emin olmalısınız.

Bu adımları izleyerek, evlendikten sonra hak ettiğiniz tazminatı almanız mümkündür. Unutmayın, her adımı dikkatlice atmak ve yasal sürelere ve belgelere dikkat etmek oldukça önemlidir.

Evlilikten Dolayı İşten Ayrılma Tazminatı Ne Zaman Ödenir?

Evlilik nedeniyle işten ayrılma hakkı olan kadın çalışanlar, belirli şartlar sağlandığında kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Peki, bu tazminat ne zaman ödenir? İşte detaylar:

Kıdem Tazminatı Ödeme Süresi:

 • İstifa Bildiriminin Yapılması: Evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde işverene yazılı olarak istifa dilekçesi verilmelidir. Bu bildirimden sonra işverenin ödeme süreci başlar.


 • Ödeme Süresi: İş Kanunu’na göre işveren, çalışanın işten ayrılma tarihinden itibaren kıdem tazminatını derhal ödemelidir. Ancak uygulamada bu süre bazen 30 güne kadar uzayabilir.


Geç Ödeme Durumunda:

 • Faiz Uygulaması: İşveren kıdem tazminatını zamanında ödemezse, geciken süre için yasal faiz ödemekle yükümlüdür.

Ödeme Şekli:

 • Nakit Ödeme: Tazminat genellikle nakit olarak ödenir.
 • Banka Transferi: İsteğe bağlı olarak banka hesabına transfer de mümkündür.

Gerekli Belgeler:

 • Evlilik Cüzdanı Fotokopisi: Tazminat talebinde bulunurken işverene evlilik cüzdanı fotokopisi sunulmalıdır.
 • İstifa Dilekçesi: Resmi bir istifa dilekçesi hazırlanmalı ve teslim edilmelidir.

Sonuç olarak, evlilik nedeniyle işten ayrılan kadın çalışanların kıdem tazminatı, işveren tarafından derhal ödenmelidir. Ödeme gecikirse, yasal faiz uygulanır ve çalışan mağdur edilmemelidir.

Evlilik nedeniyle işten ayrılmada hangi tazminat alınır?

Evlilik nedeniyle işten ayrılan çalışanların hakları, İş Kanunu çerçevesinde belirlenmiştir. Bu bağlamda, kadın çalışanlar evlilik tarihinden itibaren bir yıl içinde iş akitlerini bildirimsiz olarak sonlandırabilirler. Ancak, işten ayrılma durumunda alınabilecek tazminatlar çeşitlenebilir.

Alınabilecek tazminatlar:

 • Kıdem Tazminatı: Evlilik nedeniyle işten ayrılan kadın çalışanlar kıdem tazminatına hak kazanır. Kıdem tazminatı, çalışılan her bir yıl için 30 günlük brüt ücret üzerinden hesaplanır.
 • İhbar Tazminatı: Evlilik nedeniyle işten ayrılmalarda ihbar süresi uygulanmadığı için, ihbar tazminatı talep edilemez. Bu tazminat genellikle işverenin iş akdini feshetmesi durumunda söz konusu olur.
 • Kullanılmamış İzin Ücretleri: Çalışan, işten ayrılırken kullanılmamış yıllık izin haklarını da para olarak alabilir. Bu miktar, yıllık izin günlerinin ücret olarak karşılığını içerir.
Tazminat TürüHakkaniyet Durumu
Kıdem TazminatıGeçerli
İhbar TazminatıGeçerli Değil
Yıllık İzin ÜcretleriGeçerli

Bu tazminatların dışında işverenle yapılan sözleşmede başka ek haklar veya ödemeler belirtilmişse, bunlar da talep edilebilir. Dolayısıyla, iş akdinin sonlandırılması öncesinde iş sözleşmesinin dikkatlice incelenmesi önem arz eder. Ayrıca, tazminatların doğru bir şekilde hesaplanması ve alınabilmesi için profesyonel bir hukuki danışmanlık hizmeti almak faydalı olacaktır.