Emekli Çalışan Kendi İsteğiyle İşten Ayrılırsa Tazminat Alabilir Mi? Emeklilik sonrası çalışma hayatı, birçok kişi için ek gelir ve sosyal bağları sürdürme imkanı sunar. Ancak, emekli bir çalışan kendi isteğiyle işten ayrılmak istediğinde tazminat hakkı olup olmadığı merak edilen bir konudur. Çoğu çalışan, bu süreçte hangi haklara sahip olduğunu bilmediğinden dolayı belirsizlik yaşar. Bu yazımızda, emekli çalışanların işten ayrılma durumunda tazminat alıp almayacaklarını ve bu konudaki legal detayları inceleyeceğiz. Özellikle, emekli birinin istifa etmesi durumunda kıdem tazminatı ve ihbar süresi gibi kritik konuları ele alacağız.

Emekli Çalışan Hangi Durumlarda Tazminat Alır?

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden kişiler, belirli durumlarda tazminat almaya hak kazanabilirler. Bu hakların varlığı, hem iş kanunlarına hem de çalışanın iş sözleşmesine bağlıdır. İşte emekli çalışanların tazminat alabileceği bazı durumlar:

 • İşveren Tarafından İşten Çıkarılma: Emekli bir çalışan, işveren tarafından haksız ya da geçerli sebeplerle işten çıkarıldığında, kıdem tazminatı hakkı doğar. Bu durumda, işçinin işyerinde çalıştığı süreye bağlı olarak tazminat hesaplanır.
 • Mobbing ve Taciz Durumları: İşyerinde mobbing, taciz veya kötü çalışma koşulları gibi durumlar yaşandığında, emekli çalışan iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatı talep edebilir.
 • Sağlık Sorunları: Çalışanın sağlık durumu işini yapamayacak durumda ise, ve bu durum resmi sağlık raporları ile belgelenmişse, iş akdini haklı nedenle feshederek tazminat alabilir.
 • İş Şartlarının Ağırlaşması: İşveren, çalışanın iş koşullarını tek taraflı olarak ağırlaştırırsa ve bu durum çalışanın onayını almadan gerçekleştirilirse, çalışan iş akdini sonlandırarak kıdem tazminatı talep edebilir.

Emekli çalışanların tazminat haklarının korunması amacıyla, bu tür durumlarla karşılaşıldığında yasal süreçlerin dikkatli bir şekilde takip edilmesi önemlidir. İş kanunlarına uygun hareket etmek, hak kayıplarını önlemek adına büyük bir öneme sahiptir.

İlgili Hizmet: Balıkesir İş Hukuku Avukatı

Emekli olduktan sonra çalışan işten ayrılırsa tazminat alır mı?

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden bireyler, işten ayrıldıklarında tazminat alma hakkına sahip olabilirler. Ancak, bu hak belirli şartlara bağlıdır. İlk olarak, çalışanın emekli olduktan sonra bir işyerinde sigortalı olarak çalışmaya devam etmesi gerekmektedir. Ayrıca, iş sözleşmesinin sona ermesi bazı özel durumlara göre değerlendirilir.

Emekli çalışanın tazminat alabileceği durumlar:

 • İşveren tarafından işten çıkarılması: Eğer işveren iş sözleşmesini feshederse, çalışan kıdem tazminatı alma hakkına sahip olur.
 • Sözleşmenin haklı sebeplerle feshi: Sağlık nedenleri, işyerinin kapanması gibi haklı sebeplerle sözleşmenin sona ermesi de tazminat hakkı doğurur.

Emekli çalışanın tazminat almasının mümkün olmadığı durumlar:

 • Kendi isteğiyle işten ayrılması: Normal koşullarda kendi isteğiyle işten ayrılan çalışanlar kıdem tazminatı alamaz. Ancak, emeklilik yaşı ve şartlarını taşımaları durumu değiştirebilir.
 • Disiplinsiz hareketler: İşverenin haklı sebeplerle işten çıkardığı durumda tazminat hakkı doğmaz.

Sonuç olarak, emekli olduktan sonra işten ayrılan çalışanlar belirli şartlar altında tazminat alma hakkına sahiptir. İşten çıkış şekli ve ayrılma sebebi bu hakkın belirlenmesinde en önemli unsurlar arasında yer alır. Bu nedenle, ayrılma sürecini iyi planlamak ve hukuki danışmanlık almak önemlidir.

Emekli bir kişi kendi isteğiyle işten çıkarsa tazminat alabilir mi?

Emekli bir çalışanın kendi isteğiyle işten çıkması, kıdem tazminatı konusunda bazı özel durumlara tabidir. Genel olarak, bir çalışanın kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı hakkı doğmaz. Ancak emekli çalışanlar için bazı istisnalar vardır.

Bu istisnalar nelerdir?

 • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na Göre: 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesine göre, emeklilik nedeniyle işten çıkışlarda kıdem tazminatı hakkı bulunmaktadır. Bu durumda, emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlayan bir kişi kendi isteğiyle işten ayrıldığında, emeklilik durumu gerekçe gösterilerek kıdem tazminatı talep edebilir.

 • Obligatory Financial Reason: İşverenin ciddi mali kriz yaşaması veya işyerinin kapanması durumunda, emekli çalışan da diğer çalışanlar gibi kıdem tazminatı alabilir.


Hangi durumlarda alamaz?

 • Kendi İsteğiyle İstifa: Çalışan, emeklilik dışında bir sebeple kendi isteğiyle istifa ederse kıdem tazminatı hakkı bulunmaz.

 • Devam Eden Çalışma: Emekli çalışan, çalışmaya devam ettiği sürece, kendi isteğiyle işten ayrıldığında kıdem tazminatı talep edemez.


Özetle:

 • Emeklilik gerekçesiyle işten ayrılma: Evet, kıdem tazminatı alabilir.
 • Kendi isteğiyle istifa (emeklilik dışında): Hayır, kıdem tazminatı alamaz.

Bu kriterlere dikkat edilmesi, çalışanların haklarını koruma noktasında büyük önem taşır.

Emekli çalışan istifa ederse ihbar süresi olur mu?

Emekli çalışanların işten ayrılma süreci, genellikle diğer çalışanlardan farklı bazı kurallara tabidir. Peki, emekli bir çalışan istifa ederse, ihbar süresi olur mu? Bu sorunun cevabını detaylı bir şekilde inceleyelim.

İhbar Süresi Nedir?
İhbar süresi, işçi veya işverenin iş akdini feshetmek istemesi durumunda karşı tarafa belirli bir süre önce bilgi verme zorunluluğudur. Bu süre, çalışanın iş yerindeki kıdemine göre değişir:

 • 6 aydan az kıdem: 2 hafta
 • 6 aydan 1.5 yıla kadar kıdem: 4 hafta
 • 1.5 yıldan 3 yıla kadar kıdem: 6 hafta
 • 3 yıldan fazla kıdem: 8 hafta

Ancak, bu kurallar emekli çalışanlar için nasıl işler?

 1. Emekli Olduktan Sonra Çalışmaya Devam Edenler:

  • Emekli olup çalışmaya devam eden bir çalışan, normal bir çalışan gibi ihbar süresine tabidir. Yani, yukarıda belirtilen süreler geçerlidir ve işten ayrılmadan önce işverene bu süreler kadar önceden bilgi vermelidir.
 2. Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma:

  • Emeklilik nedeniyle işten ayrılacak bir çalışan, iş akdini feshetmeden önce işverene bildirimde bulunmak zorunda değildir. Bu durumda, ihbar süresi geçerli olmaz.

Sonuç olarak, emekli bir çalışan istifa ederse ihbar süresi diğer çalışanlar gibi geçerlidir. Ancak, emeklilik gerekçesiyle yapılan işten ayrılmalarda bu süre uygulanmaz. Bu nedenle işin doğasına uygun şekilde hareket etmek önemlidir.

Emekli olup çalışanların yıllık izni kaç gün?

Emekli olup çalışmaya devam eden kişilerin yıllık izin hakları, normal çalışanlarla farklılık göstermez. İş Kanunu’na göre, yıllık izin süreleri şu şekildedir:

 • 1 ile 5 yıl (dahil) arasında çalışanlar için: 14 gün
 • 5 ile 15 yıl (dahil) arasında çalışanlar için: 20 gün
 • 15 yıl ve daha fazla çalışanlar için: 26 gün

Ayrıca, 18 yaşından küçük çalışanlar ile 50 yaşından büyük çalışanlar için yıllık izin süresi en az 20 gündür.

Emekli Çalışanın Yıllık İzni

Emekli olup çalışmaya devam eden kişi, çalışma süresi boyunca kazandığı yıllık izin haklarını kullanabilir. Şu hususlara dikkat edilmelidir:

 • İlk Yıl İzni: Emekli olup aynı iş yerinde çalışmaya devam eden kişi, ilk yıl için izin hakkı elde edemez. Çalışma süresi baz alınarak hesaplama yapılır.
 • Toplu İzin Kullanma: İşveren ile anlaşarak, yıllık izin sürelerini toplu bir şekilde kullanma hakkı bulunmaktadır.
 • İzin Ücreti: Kullanılmayan yıllık izin günleri, çalışanın daha sonra işten ayrılması durumunda nakdi olarak ödenir.

Örneğin, 6 yıldır aynı iş yerinde çalışan emekli bir bireyin yıllık izin süresi 20 gündür.

Bu hakların kullanımı, yasal çerçevede korunmaktadır ve iş verenlerin bu kurallara uyması zorunludur. Emekli olup çalışmaya devam eden herkes, bu hakları bilerek, izin süreçlerini planlamalıdır.

Aynı İşyerinde 10 Yıl Çalışan İstifa Ederse Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

Aynı işyerinde 10 yıl çalışmış bir kişinin istifa etmesi durumunda kıdem tazminatı alıp alamayacağı merak edilen bir konudur. Türk İş Kanunu’na göre, çalışanların kıdem tazminatı alabilmeleri için belirli şartları sağlamaları gereklidir. İşte bu şartların detayları:

Kıdem Tazminatı Şartları:

 • İstifa Nedeninin Geçerliliği:

  • Sağlık sorunları
  • Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller
  • İşverenin iş sözleşmesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi
 • Zorunlu Durumlar:

  • Evlilik (kadın çalışan için, evlilik tarihinden itibaren bir yıl içinde)
  • Emeklilik ya da yaş dışındaki diğer şartları tamamlayarak emekli olma
  • Askerlik görevi (erkek çalışanlar için)

10 Yıl Çalışmış Çalışanların Durumu:

Normal şartlarda, bir çalışanın istifa etmesi halinde kıdem tazminatı alması mümkün değildir. Ancak, yukarıda belirtilen durumlarda, çalışan haklı sebeple iş akdini feshetmişse kıdem tazminatına hak kazanabilir.

Örnek Durumlar:

DurumKıdem Tazminatı Alabilir mi?
Sağlık sorunları nedeniyle istifaEvet
İşveren yükümlülüklerini yerine getirmemesiEvet
Normal istifaHayır

Önemli Not:

Eğer çalışan, çalışma süresince işverenin herhangi bir ihlali olmaksızın tamamen kendi isteği ile istifa ederse, kıdem tazminatı alamaz. Bu nedenle, çalışanların istifa etmeden önce hukuki durumu dikkatlice değerlendirip, gerekli durumlarda uzman görüşü alması önemlidir.