Boşanma sürecinde nelere dikkat etmelisiniz? Boşanma davası açma, masraflar, avukatlık ücreti ve boşanma türleri ile ilgili rehberiniz.Evliliğin son bulduğu noktada, birçok kişi için boşanma süreci zor ve karmaşık bir yola dönüşebilir. Peki, evliliğinizi resmi olarak sonlandırmak için atmanız gereken ilk adım nedir ve bu süreçte nelerle karşılaşabilirsiniz? “Boşanma Davası Nasıl Açılır?” başlıklı bu yazımızda, boşanma davasının ne olduğunu, nasıl açılacağını, sürecin mali yükünü, avukatlık ücretlerini ve boşanma sebeplerini detaylı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca, çekişmeli ve anlaşmalı boşanmalar arasındaki farklara değinerek, her iki durumda da dava süreçlerinin nasıl işleyeceğini ve sürelerinin ne kadar olabileceğini açıklayacağız. Evlilik birliğini hukuki yollardan sonlandırma kararı almanın zorluklarını azaltmayı amaçlayan bu rehber, karşılaşabileceğiniz durumlar için yol gösterici bir kaynak olacaktır.

Boşanma Davası Nedir?

Boşanma davası, evlilik birliğinin mahkeme kararıyla sonlandırılması sürecidir. Bu dava, evliliklerin yasal olarak son bulması için zorunlu bir adımdır. Eşler arasındaki anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulabilmesi için yürütülen bu süreç, kişilerin medeni durumlarının değişikliğe uğramasına neden olur.

Boşanma davasının açılabilmesi için yasal bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Evlilik birliği içinde yaşanan problemler, tarafların boşanma kararı almalarına neden olabilir. Bu noktada tarafların bir boşanma avukatıyla anlaşmaları ve yasal süreci başlatmaları en doğru yaklaşım olacaktır.

Boşanma sürecinde dikkate alınacak olan hususlar; tarafların mal varlıklarının paylaşımı, eğer varsa çocukların velayeti, nafaka, tazminat gibi konulardır. Bu konuların her biri mahkeme sürecinde detaylı bir şekilde incelenir ve karara bağlanır.

Boşanma davasını açabilmek için öncelikle dava dilekçesinin hazırlanması ve ilgili aile mahkemesine sunulması gerekir. Bu aşamada dava dosyasına eklenmesi gereken evraklar da önemli bir rol oynar. Aşağıda boşanma davasında gerekli evrakların bir listesi yer almaktadır:

 • Nüfus cüzdanı fotokopileri
 • Evlilik cüzdanı aslı veya onaylı örneği
 • Var ise çocukların nüfus kayıtları
 • Maktu ve müşterek mallara ilişkin belgeler (tapu senetleri, araç ruhsatları vb.)
 • Şahit beyanları ve varsa diğer delil niteliğindeki evraklar

Mahkeme süreci boyunca tarafların haklarını koruyabilmek adına boşanma davası avukatlık ücreti ve boşanma davası masrafları konularında da bilgi sahibi olmak önemlidir. Çünkü her dava kendi özgün durumuna göre değerlendirileceği için maliyetler değişkenlik gösterebilir.

Boşanma davasında karşılaşılabilecek çekişmeli boşanma ve anlaşmalı boşanma gibi iki temel dava türü bulunmaktadır. Hangi tür boşanma davası açılacağı, eşler arasındaki anlaşmazlıkların niteliğine ve tarafların üzerinde uzlaşıp uzlaşmadığına bağlıdır.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası, evliliğin sonlandırılması için mahkemeye başvurma işlemidir. Boşanma süreci, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı ve tarafların bir arada yaşamasının mümkün olmadığı hallerde başlatılmaktadır. Bu süreçte, boşanmak isteyen kişi veya avukatı tarafından ilgili aile mahkemesine bir dava dilekçesi sunulur.

Boşanma davası açma süreci, hangi tip boşanma olması (anlaşmalı ya da çekişmeli) durumuna göre değişmekle birlikte belli başlı adımları kapsamaktadır. Anlaşmalı boşanma durumunda, tarafların üzerinde mutabık kaldıkları konuları içeren bir protokol ile birlikte başvurulabilirken, çekişmeli boşanma sürecinde, bu anlaşmanın sağlanamadığı ve tarafların tek taraflı ya da karşılıklı olarak çekişme içinde oldukları durumlarda geçerli olan bir süreçtir.

Boşanma davası nasıl açılır sorusuna verilecek yanıtları liste halinde inceleyebilirsiniz:

 • Boşanma davası açma işlemi için öncelikle dava dilekçesi hazırlanmalıdır.
 • Hazırlanan dilekçe, davanın görüleceği Aile Mahkemesine sunulmalıdır.
 • Dava açılırken temel hukuki sebeplere ve delillere ihtiyaç duyulacağından, bu konu hakkında detaylı bilgi edinmek ve gerekli belgeleri toplamak önemlidir.
 • Anlaşmalı boşanma söz konusu ise, her iki tarafın üzerinde mutabık kaldığı protokolün mahkemeye ibraz edilmesi gerekir.

Eğer bir boşanma avukatıyla çalışılacaksa, avukatın sizin için bu işlemleri gerçekleştireceğini unutmamak önemlidir. Ayrıca, dava açma sürecinde yaşanabilecek masraflar ve süresi hakkında da bir avukat aracılığıyla daha net bilgilere ulaşılabilir.

Boşanma Davası Masrafları

Boşanma Davası Masrafları, boşanma sürecinin maddi yönünü kapsayan ve çiftlerin sıklıkla merak ettiği önemli bir konudur. Bu masraflar genellikle davacı ve davalı taraf olmak üzere iki tarafa dağılır ve farklı kalemlerden oluşur. Masraflar arasında harçlar, avukat ücretleri ve diğer yargılama giderleri yer almaktadır.

Boşanma davalarında devlet tarafından alınan sabit bir dava harç tutarı bulunmaktadır. Bu harç, davanın açıldığı mahkemeye ödenen ve yıllık olarak belirlenen bir miktardır. Ayrıca, tanık giderleri, bilirkişi ücretleri ve tebligat masrafları gibi dava süreçlerine özgü diğer masraflar da davacı ve davalının karşılaması gereken giderler arasındadır.

Avukatlık ücretleri, özellikle çekişmeli boşanma davalarında, önemli bir mali yük olabilir. Avukatlar genellikle davanın zorluğuna ve süresine göre değişen miktarlarda ücret talep etmektedir. İşte bir boşanma davasının toplam maliyetini gösteren kabaca bir tablo:

Unutulmamalıdır ki, bu masraflar tahmin edilen yaklaşık değerlerdir ve her boşanma davasının kendine özgü koşulları farklılık gösterebilir. Bu yüzden kesin rakamlar için bir avukat ile görüşmek en doğru yaklaşım olacaktır.

Boşanma Davası avukatlık ücreti

Boşanma davası avukatlık ücreti, boşanan çiftler tarafından en çok merak edilen konulardan biridir. Bu süreç, çoğu zaman duygusal stresin yanı sıra mali yükümlülükleri de beraberinde getirmektedir. Avukatlık ücreti, boşanma türüne, davaya özgü durumlara ve avukatın deneyimine göre değişiklik göstermektedir. Çekişmeli bir boşanma mücadelesinde ücret genellikle daha yüksektir çünkü bu tip davaların süresi uzun olabilir ve avukatın yapacağı iş daha karmaşıktır.

Avukatlık ücretini etkileyen bir diğer önemli faktör, davanın bulunduğu bölge ve avukatın ofisinin konumudur. Büyük şehirlerdeki avukatlar, genellikle küçük şehir veya kasabalarda hizmet veren avukatlara göre daha yüksek ücret talep edebilirler. Aynı zamanda, avukatların uzmanlık alanı ve tecrübesi de ücretleri doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alır.

İşte boşanma davalarında karşılaşabileceğiniz ortalama avukatlık ücretleri ile ilgili bir tablo:

Kısacası, boşanma davası avukatlık ücreti birçok değişkene bağlı olarak farklılık gösterir ve net bir miktar vermek zordur. Eğer bu konuda net bir fiyat bilgisine ihtiyacınız varsa, birkaç farklı avukatla görüşmek ve detaylı teklifler almak en doğru yaklaşım olacaktır.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma sebepleri, evlilik birliğinin temelinden sarsılacak düzeyde ciddi problemlerin varlığını işaret eder. Türk Medeni Kanunu’nda boşanmayı haklı kılacak çeşitli sebepler belirlenmiş olup, her biri aile yapısını, bireylerin mutluluğunu ve sosyal düzeni doğrudan etkileyebilecek niteliktedir. Bu çerçevede, boşanma davalarında sıkça karşımıza çıkan bazı temel sebeplere değinmek gerekirse:

Birinci sırayı zina, yani eşlerden birinin evlilik dışı cinsel ilişki yaşaması alır. Bunun yanı sıra terk, eşlerden birinin diğerini en az altı ay süreyle terk etmesi ve birlikte yaşama niyetinin olmadığının anlaşılması durumunda boşanma gerekçesi oluşturabilir. Ayrılık sebepleri arasında şiddet ve kötü muamele önemli bir yer tutar; bu durum eşlerden birinin diğerine karşı fiziksel veya psikolojik anlamda zarar verici davranışlarda bulunmasını içerir.

Alkol veya uyuşturucu bağımlılığı da boşanma sebepleri arasında sayılabilir. Bu tür bir bağımlılık, evliliği ve aile sağlığını olumsuz etkileyebilecek boyutta ise boşanma sebebi kabul edilir. Diğer yandan akıl sağlığının bozulması, eşlerden birinin akıl hastalığı yüzünden evlilik birliğine zarar verici bir durumda olup olmadığını belirleyen bir diğer faktördür. Eğer bu durum sürekli ise ve evliliğin devamını imkansız kılıyorsa, bu da boşanmaya dayanak teşkil edebilir.

Aşağıdaki tabloda en sık rastlanan boşanma sebeplerini ve bu sebeplerin hukuki temellerini görebilirsiniz:

Boşanma SebebiHukuki Temel
ZinaTürk Medeni Kanunu Madde 161
TerkTürk Medeni Kanunu Madde 162
Şiddet ve kötü muameleTürk Medeni Kanunu Madde 162/2
Alkol veya uyuşturucu bağımlılığıTürk Medeni Kanunu Madde 163
Akıl sağlığının bozulmasıTürk Medeni Kanunu Madde 164

Boşanma davası açarken, bu sebeplerden bir veya birkaçını kanıtlarla desteklemek ve mahkemede gerekli delilleri sunmak, sürecin başarıyla sonuçlanabilmesi için hayati önem taşır.

Çekişmeli Boşanma Nedir?

Çekişmeli boşanma, evlilik birliği içerisinde tarafların anlaşmaya varmadan, evliliklerinin sonlandırılması için yargıya başvurdukları bir boşanma türüdür. Bu süreçte, genellikle maddi ve manevi konularda ihtilaflar bulunur ve taraflar, haklarını yargıda karşılıklı olarak savunurlar. Çekişmeli boşanma durumunda, boşanma sebeplerinin kanıtlanması gerekmektedir ve bu da boşanma sürecinin uzamasına neden olabilir.

Çekişmeli boşanma davaları, genellikle aşağıdaki sebeplerden kaynaklanır:

 • Eşler arasında şiddetli geçimsizlik olması,
 • Altmış:’, ‘İhanet veya sadakatsizlik,
 • Ağır hakaret, şiddet veya kötü muamele gibi durumlar.

Bu tür boşanma süreçleri, özellikle çocukların velayeti, nafaka, mal paylaşımı gibi konularda oldukça karmaşık hale gelebilir. Bu nedenle, çekişmeli boşanma davalarında kişiler, genellikle konusunda deneyimli bir avukatla çalışmayı tercih ederler. Avukat, boşanma sürecinde kanıtları toplama, tanık ifadelerini yönetme ve müvekkillerinin haklarını en iyi şekilde savunma konusunda yardımcı olur.

Çekişmeli boşanma davasının işleyişi, öncelikle dava dilekçesinin hazırlanması ile başlar. Bu dilekçede, boşanma talebinin sebepleri ve delilleri sunulur. Davanın kabul edilmesi için, sunulan delillerin yeterli ve ikna edici olması gerekmektedir. Davanın ilerleyiş sürecinde, hakim tarafları dinler ve gerekli görülürse bilirkişilerden rapor talep edebilir.

İşte, çekişmeli boşanma sırasında değerlendirilen temel konu başlıkları:

KonuAçıklama
VelayetÇocukların kimin yanında kalacağı ve ebeveynlik haklarının nasıl paylaşılacağı konusu.
NafakaBoşanmadan sonra eş ve/veya çocuklara ödenecek maddi destek.
Mal PaylaşımıEşlerin evlilik süresince edindikleri malların nasıl bölüşüleceği hakkında karar verilmesi.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davası, tarafların boşanma koşulları üzerinde anlaşamadıkları ve aralarındaki husumetlerin mahkeme kararı ile çözülmesi gereken bir süreci ifade eder. Çekişmeli boşanma davası açmak, belirli bir hukuki süreci takip eder ve çeşitli aşamaları içerir. Davayı açabilmek için, evlilik birliği içerisinde geri dönülmez bir çatışma yaşanmış olması ve boşanma kararı için yeterli sebep bulunması gerekmektedir.

Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır konusuna gelindiğinde, ilk adım dava dilekçesinin hazırlanmasıdır. Dava dilekçesinde, tarafların kimlik bilgileri, evlilik ve boşanma tarihi, varsa çocukların durumu, talep edilen tazminat ve nafaka miktarları gibi detayların net bir şekilde belirtilmesi önem taşır. Dilekçe, davacı tarafından veya avukatı aracılığıyla ilgili aile mahkemesine verilir.

Dava sürecinde, her iki tarafın da iddialarını ve delillerini sunması beklenir. Bu sürecin uzunluğu, davanın karmaşıklığına ve mahkemenin iş yüküne bağlı olarak değişebilir. Çekişmeli boşanma davaları, genellikle anlaşmalı boşanma davalarına kıyasla daha uzun sürmektedir. Tarafların, dava sürecini etkin bir şekilde yönlendirebilmeleri için deneyimli bir Balıkesir boşanma avukatı ile çalışmaları tavsiye edilir.

Çekişmeli boşanma davalarında dikkate alınması gereken bazı önemli noktaları aşağıdaki liste halinde bulabilirsiniz:

 • Dilekçe: Dilekçenin doğru ve eksiksiz olarak hazırlanması ilk adımdır.
 • Delil Sunma: İddiaları destekleyen belgeler, tanık beyanları ve diğer kanıtların mahkemeye sunulması gereklidir.
 • Hakim Kararı: Tüm deliller ışığında hakim, çeşitli kararlar alabilir, böylece davanın seyrini etkileyebilir.
 • Sabır: Çekişmeli boşanma davaları zaman alıcıdır, bu yüzden sabırlı olmak ve sürecin sonunda adil bir karar alınacağını ummak önemlidir.

Ayrıca, çekişmeli boşanma davası sürecinde yaşanabilecek gelişmeleri ve olası sonuçları açıklayan aşağıda bir tablo yer almaktadır:

AşamaAçıklama
Dilekçe VerilmesiBoşanma talebini içeren ve diğer tüm gerekli bilgileri barındıran dilekçenin mahkemeye sunulması.
Ön İncelemeMahkeme, davanın ön incelemesini yapar ve tarafların iddialarını değerlendirir.
DuruşmaTaraflar ve tanıklar mahkemede dinlenir, deliller değerlendirilir.
KararHakim, tüm delilleri değerlendirerek boşanma kararı verir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davası, tarafların birbiri ile anlaşamadığı ve genellikle malların paylaşımı, nafaka, velayet gibi konuların mahkeme tarafından çözülmesini gerektiren bir süreçtir. Bu tür davanın süresi, davanın karmaşıklığına, yerel mahkeme işleyişlerine ve tarafların uzlaşıya ne kadar açık olduğuna bağlı olarak değişiklik gösterir.

Genel olarak, çekişmeli boşanma davaları her bir tarafın delillerini toplaması, tanıkların dinlenmesi, uzman raporlarının alınması gibi çeşitli aşamaları içerir. Bu süreç, anlaşmalı boşanmaya göre daha uzun zaman alabilir. Türkiye’de ortalama çekişmeli boşanma süresi 1-3 yıl arasında değişebilir, ancak bazı durumlarda bu süre daha da uzayabilir.

Kazanılan davalarda avukatlık ücretleri ve dava masrafları konusunda da çıkan sonuç önemli bir detaydır. Çekişmeli bir boşanma sürecinde, avukatın davayı yönlendirme yeteneği ve dava dosyasının detayları bu maliyetleri etkileyebilecek faktörlerdendir.

Boşanma TürüOrtalama SüreÖnemli Faktörler
Çekişmeli Boşanma1-3 YılDeliller, Tanık Beyanları, Uzman Raporları
Anlaşmalı Boşanma1-6 AyTarafların Uzlaşması

Her çekişmeli boşanma davası kendi içinde özeldir ve somut olayların özelliklerine göre süreç farklılık gösterebilir. Bu yüzden boşanma davası sürecinde deneyimli bir avukattan hukuki yardım almak adil ve hızlı bir çözüme ulaşmada büyük önem taşır.

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı boşanma, evlilik birliğinin, karşılıklı anlaşma ve ortak kararla sonlandırılması işlemidir. Tarafların, boşanma şartları konusunda uzlaştığı ve genellikle avukatlar aracılığıyla hazırlanan bir boşanma protokolü ile mahkemeye başvurulması sürecini içermektedir. Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma süreçlerine kıyasla daha az zaman alıcı ve genellikle daha az masraflıdır.

Anlaşmalı boşanma süreci, esasında tarafların boşanmayı ve sonuçlarını kolaylaştırıcı bir anlayış içinde yürütülmesi demektir. Boşanma kararı aldıklarında, evlilik birliği içinde edinilen malların paylaşımı, varsa çocukların velayeti, nafaka ve diğer ayrıntılar konusunda mutabık kalınması gerekmektedir.

Bir anlaşmalı boşanma davası açabilmek için, evli çiftin en az bir yıllık evlilik süresini doldurmuş olması ve her iki tarafın da boşanma konusunda hemfikir olması gereklidir. Taraflar, gerekli tüm koşullar ve anlaşmaları içerecek bir boşanma protokolü hazırlayarak mahkemenin onayına sunarlar. Bu protokol, boşanma sürecinin hızlı ve sorunsuz ilerlemesini sağlar.

Aşağıda yer alan tabloda, anlaşmalı boşanma sürecinde genellikle üzerinde anlaşmaya varılması gereken bazı temel konular sıralanmaktadır:

KonuAçıklama
Malların PaylaşımıEşler arasında edinilmiş malların nasıl taksim edileceği.
Çocukların VelayetiVar olan çocukların velayetinin kime verileceği ve çocukların bakımıyla ilgili düzenlemeler.
Yoksulluk NafakasıBoşanma sonrasında ekonomik olarak dezavantajlı durumda kalabilecek eşe ödenecek nafaka miktarı.
Boşanma ProtokolüAnlaşmaların yer aldığı ve her iki tarafın da imzalayarak kabul ettiği hukuki belge.