1 Yıllık Kira Sözleşmesi Bitince Ev Sahibi Kiracıyı Çıkarabilir mi? Bir yıllık kira sözleşmesi sona erdiğinde ev sahibi ve kiracı arasında birçok soru gündeme gelebilir. Kiracının çıkartılması hukuki süreç dahilinde nasıl gerçekleşir? Sözleşme yenilenmediğinde kira ilişkisi nasıl devam eder? Bu blog yazısında, kira sözleşmesinin bitiminde kiracının durumu ve ev sahibinin hakları üzerine derinlemesine bilgi vereceğiz. Dolayısıyla, 1 yıllık kira sözleşmesi sona erdiğinde ev sahibinin kiracıyı çıkarma hakkı olup olmadığını ve bu sürecin yasal çerçevelerini Balıkesir Kira Avukatı olarak inceleyeceğiz.

1 yıllık kontratı biten kiracı nasıl çıkarılır?

1 yıllık kira sözleşmesi süresi dolduğunda ev sahibi, kiracıyı çıkarmak istiyorsa belirli yasal prosedürleri takip etmelidir. Aşağıda bu sürecin adımlarını bulabilirsiniz:

1. Bildirim Süresi:

 • Kiracıya, kontratın sona erdiğini ve taşınması gerektiğini belirtmek için en az 30 gün öncesinden yazılı bildirim yapılmalıdır.
 • Bu bildirimde tarih, çıkış sebebi ve varsa yeni kira teklifleri yer almalıdır.

2. Yazılı İhtarnamenin Gönderilmesi:

 • İhtarname noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü posta ile gönderilmelidir.
 • Bu ihtarname, hukuki olarak geçerliliğini sağladığı gibi ileride çıkabilecek anlaşmazlıklar için kanıt niteliği taşır.

3. Tahliye Davası Açmak:

 • Kiracı, belirtilen sürede taşınmazsa tahliye davası açılabilir.
 • Tahliye davası, kiracının haksız olarak konut müşterisine zarar verdiği veya mahkeme kararı olmaksızın taşınmak istememesi durumunda başvurulur.

4. Alternatif Çözüm Yolları:

 • Kiracı ile görüşerek anlaşmalı bir şekilde çıkabileceğini belirtmek.
 • Kiracının taşınma masraflarını karşılamak gibi teşvik edici yollar sunmak.

Yukarıdaki adımlar takip edilerek yasal süreçlere uygun bir şekilde, 1 yıllık kira sözleşmesi biten bir kiracının tahliyesi sağlanabilir. Dikkat edilmesi gereken en önemli husus, her adımın hukuki zemine dayandırılması ve belgelenmesidir. Bu sayede hem ev sahibi hem de kiracı olası anlaşmazlıkların önüne geçebilir.

1 yıllık kira sözleşmesi bitince kiracı çıkarılabilir mi?

Bir yıllık kira sözleşmesinin bitiminde ev sahibinin kiracıyı çıkarıp çıkaramayacağı, Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde belirlenmiştir. Bu sürecin nasıl işlediğine dair bazı önemli noktalar şunlardır:

 • Kanuni Bildirim Süresi: Kira sözleşmesinin bitiminden en az 15 gün önce, ev sahibi kiracıya yazılı bildirimde bulunmalıdır. Aksi halde sözleşme, aynı şartlarda bir yıl daha uzar.
 • Geçerli Sebepler: Ev sahibi, kiracıyı çıkarabilmek için geçerli bir sebep sunmalıdır. Bu sebepler arasında, kendisinin veya birinci derece akrabasının konuta ihtiyacı olması gibi nedenler yer alır.
 • İhtar Zorunluluğu: Sözleşme süresi bitiminden önce, kiracının belirli ihlallerde bulunması durumunda ev sahibi ihtarda bulunmalıdır. Örneğin, kiraların ödenmemesi veya konutun özenle kullanılmaması gibi durumlar ihtar gerektirir.
 • Dava Açma Hakkı: Kiracı, sözleşme süresi bitiminde evi tahliye etmezse, ev sahibi dava açarak tahliye sürecini başlatabilir.

Özetle, kira sözleşmesinin bitiminde ev sahibi, kiracıyı doğrudan çıkaramaz. Ancak yukarıdaki koşullar yerine getirilirse, yasal yollar kullanılarak kiracının tahliyesi sağlanabilir. Kira sözleşmesinin devam edip etmeyeceği, her iki tarafın da haklarına ve yükümlülüklerine bağlıdır.

1 yıllık kira sözleşmesi yenilenmezse ne olur?

1 yıllık kira sözleşmesi sona erdiğinde ve yenilenmediğinde, kiracı ve ev sahibi belirli hak ve sorumluluklarla karşı karşıya kalır. Bu durumda meydana gelebilecek durumları şu şekilde özetleyebiliriz:

Kiracı Açıdan:

 • Kiracının Hakları: Kiracı, sözleşme süresi sona erse bile tahliye edilene kadar belirli haklarını korur. Ancak, belirli bir süre içinde evden ayrılması beklenir.
 • Yeni Sözleşme Teklif Edilmezse: Kiracı, ev sahibinden yeni bir sözleşme teklifi almazsa, yasal olarak kiralanan mülkü boşaltmak zorunda kalabilir.
 • İhtar Süreci: Ev sahibi, kiracının tahliyesini istiyorsa, genellikle yazılı bir ihtarname gönderir. Bu ihtarname, yasal bir süreç olduğu için kiracı bu duruma dikkat etmek zorundadır.

Ev Sahibi Açıdan:

 • Tahliye Süreci: Ev sahibi, kira sözleşmesi bitiminde kiracıyı tahliye etmek için hukuki yollara başvurabilir. Ancak, bu süreçte doğru adımların atılması gereklidir.
 • Sözleşme Yenilenmezse: Yeni bir kira sözleşmesi yapılmazsa, ev sahibinin kiracıyı tahliye etme hakkı doğar. Fakat bu süreç mahkeme yoluyla gerçekleşebilir.

Özetle:

 • Kiracı ve ev sahibi arasında karşılıklı anlaşma sağlanmazsa, tahliye süreci devreye girebilir.
 • Yasal hak ve sorumluluklar, her iki taraf için de önem arz eder; bu nedenle, sürecin dikkatle yönetilmesi gereklidir.

Bu çerçevede, kira sözleşmesinin yenilenmemesi durumunda, her iki tarafın da yasal haklarını ve sorumluluklarını bilmesi, ileride karşılaşabilecekleri sorunların önlenmesi açısından büyük önem taşır.

Ev Sahibi 1 Sene Sonra Kiracıyı Çıkarabilir mi?

Ev sahiplerinin ve kiracıların haklarını düzenleyen Türk Borçlar Kanunu, kira sözleşmelerinin yenilenmesi ve feshi konusunda çeşitli hükümlere sahiptir. 1 yıllık kira sözleşmesi sona erdiğinde, kira ilişkisinin devam edip etmeyeceği hakkında çeşitli düzenlemeler mevcuttur.

Bir yıllık kira sözleşmesi sona erdiğinde:

 • Otomatik yenileme: Kanun gereği, eğer kiracı ve ev sahibi karşılıklı olarak kira sözleşmesinin sona erdirilmesini talep etmezse, kira sözleşmesi aynı şartlarla otomatik olarak yenilenir.
 • Bildirim şartı: Ev sahibi, kira sözleşmesini sona erdirmek istiyorsa, kira sözleşmesinin bitiminden en az on beş gün önce kiracıya yazılı olarak bildirimde bulunmalıdır.
 • Haklı sebepler: Ev sahibi, haklı bir sebep göstermeden kiracıyı çıkaramaz. Ancak, eğer kiracı kira bedelini düzenli olarak ödemezse veya kiraya verenin mülkiyet hakkını ihlal ederse, ev sahibi haklı sebeplerle kira sözleşmesini feshedebilir.

Bazı durumlarda ev sahibi, kiracıyı hukuki yollarla çıkarmak isteyebilir. Fakat bu süreç mahkeme kararı gerektirdiğinden ve belirli prosedürlere tabi olduğundan, zaman alabilir. Kiracı evi boşaltmayı reddederse, ev sahibi icra takibi başlatmak zorunda kalabilir.

Bu nedenle, ev sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde uzlaşma yolunun tercih edilmesi önerilir. Tarafların karşılıklı haklarını ve sorumluluklarını bilmesi, kiralama sürecinin daha sorunsuz ilerlemesine katkı sağlar.